Ahtisaari: ”Nelson Mandela är en person man inte säger nej till”

The elders visiting north korea

The elders visiting north korea

Den förre finska presidenten och Nobelpris mottagaren Martti Ahtisaari sökte inte efter mer arbete då han tillbads ansluta sig till The Elders, en exlusiv klubb av ett dussintal före detta ledare, år 2009. I en intervju med UNRIC:s Nordiska Nyhetsbrev förklarade han att även om han hade händerna fulla kunde han inte säga nej till Sydafrikas förra president, Nelson Mandela, en person han beundrar utan förbehåll. ”Han har gjort ett enormt intryck på mig. En person som sitter fängslad i 27 år för att sedan utan bitterhet bygga upp ett samhälle baserat på förlåtelse, är en person man inte säger nej till.” Han har gjort ett enormt intryck på mig. En person som sitter fängslad i 27 år för att sedan utan bitterhet bygga upp ett samhälle baserat på förlåtelse, är en person man inte säger nej till.”

I en värld av diplomatiskt arbete har de som jobbat hårdast inte tid att pensionera sig. De arbetar fortsättningsvis vidare på bland annat fred i Mellanöstern, könsjämställdhet och hållbar utveckling. Förra FN generalsekreterare Kofi Annan efterträdde sin kollega, Nobelprismottagaren ärkebiskop Desmond Tutu som talesman tillsammans med Gro Harlem Brundtland, Norges förra statsminister som hans vice. Andra meldemmar av The Elders är Nobellsprismottagre och USA:s förra President Jimmy Carter och en av Burmas demokratikämpar, Aung San Suu Kyi, var hedersmedlem tills hon valdes in i det Burmesiska parlamentet i april 2012.

The Elders gruppen skapades i Johannesburg i juli 2007 av Nelson Mandela. Idén bakom gruppen föddes ur konversationer mellan entreprenören Richard Branson samt musikern och människorättsaktivisten Peter Gabriel som sedan förde tanken vidare till Nelson Mandela. Gruppen utgörs av 13 passionerade globala ledare, inklusive två hedersmedlemmar. Gruppen jobbar för fred och mänskliga rättigheter. Eftersom de är oberoende av nationella intressen kan de föra fram sitt kunnande och handla även där andra aktörer inte kan påverka.

The Elders lyssnar på alla parter och har en egen röst som de använder för att bryta tabun.
Gruppen kämpar för rättvisa och jämställdhet i världen och kommer att fortsätta med detta.  

Gruppen träffas vanligtvis två gånger om året, en gång i Sydafrika och en gång på någon annan ort i världen. Styrelsen träffas för att diskutera framtidsplaner och aktiva projekt med sekretariatet. Den forne finska presidenten, Nobelprismottagaren och grundaren av Crisis Management Initiative, Martti Ahtisaari berättade åt UNRIC att The Elders gruppen senast träffades i Irland i maj. Under mötet bestämde styrelsen att besöka alla huvudstäder för FN:s säkerhetsråds permanenta medlemmar. Gruppen har redan besökt Washington och London. President Ahtisaari sade att mötena är extremt nyttiga, speciellt som fredsdiskussionerna mellan Israel och Palestina tagit ny fart. Enligt President Ahtisaari, är The Elders viktigaste insats i diskussionerna att stöda USA:s utrikesminister Kerry i hans åtaganden. President Ahtisaari ser diskussionerna som det allvarligaste försöket att lösa situationen i Mellanöstern på länge.

Några av The Elders reste även nyligen till Nord Korea för att diskutera situationen där. De planerar även en ny visit. President Ahtisaari sade, att förhandlingarna har påbörjats och fastän inga konkreta beslut gjordes under senaste besöket och landet genomgår en svår period, kan gruppen hjälpa genom att upprätthålla kommunikation.

President Ahtisaari bads ansluta sig till The Elders år 2009 och han berättade åt UNRIC att han verkligen inte behövde mer arbete utan själv hade händerna fulla med andra projekt. President Ahtisaari berättade dock att Sydafrikas forna president, Nelson Mandela, är en man han beundrar utan förbehåll. ”Han har gjort ett enormt intryck på mig. En person som sitter fängslad i 27 år för att sedan utan bitterhet bygga upp ett samhälle baserat på förlåtelse, är en person man inte säger nej till.” President Ahtisaari sade att han inte kunde neka Nelson Mandelas och ärkebiskop Desmond Tutus begäran då de närmade sig President Ahtisaari med inbjudan till den framstående gruppen.

The Elders fortsätter med sitt åtagande att bygga en bättre framtid. De är oberoende och kan handla på egna vägar och bringar hopp till människor som lever med konflikter. En medlem av The Elders är även en förändrare- en person som leder med gott exempel, skapar social förändring och inspirerar andra att göra lika så.