Om 9 års utbildning inte är tillräckligt för dina barn, är det inte tillräckligt för världens barn

Malala Yousafzai. Photo Flickr Southbank Centre

Malala Yousafzai. Photo Flickr Southbank Centre

7.7.2015 – Regeringar måste börja “investera I böcker, utbildning och hopp istället för vapen, krig och konflikter”, sade Malala Yousafzai under Oslos toppmöte för utbildning för utveckling. Samtidigt påminde hon om att över 100 länder förbundit sig att erbjuda alla barn gratis grundskola innan 2030.

Malalas budskap var att alla barn måste få tillgång till en utbildning på 12 år. Inte sex eller nio år, som varit den tidigare målsättningen. ”Denna skolgång måste vara gratis och obligatorisk för alla barn”, sade hon då hon mötte medierna i Oslo. ”Om 9 års utbildning inte är tillräckligt för dina barn, är det inte tillräckligt för världens barn.”

Photo Flickr ITU Pictures 2.0 Generic CC BY 2.0Teknologin kan hjälpa oss att överbrygga klyftan och öka på jämlikheten, men mer än digitala kunskaper behövs politisk vilja, betonade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon då han addresserade Oslos toppmöte.

Ban välkomnade en ny FN-kommission för finansiering av universell utbildning, och som kommer att ledas av Storbritanniens tidigare premiärminister Gordon Brown. Kommissionens roll blir att bidra med viktiga insikter gällande den ekonomiska aspekten av utbildning – samt att ge rekommendationer för hur vi kan uppnå utbildning för alla barn i hela världen.

Toppmötet i Oslo betonade vikten av utbildning för alla – och specielt de barn som befinner sig i krissituationer. ”Barn i konfliksituationer är inte vara offer – de är även frön för framtida utveckling. Genom utbildning kan vi hjälpa dem bli globala medborgare som bidrar till vår gemensamma framtid”, sade Ban.

Generalsekreteraren deltog även i ett humanitärt forum som fokuserade på det civila samhällets roll under krissituationer, och betonade den viktiga roll lokala organisationer spelar.

637235 ki moon”Under en tid i vår historia då FN och dess partners måste bistå närmare 79 miljoner människor runtom i världen, och de humanitära behoven aldrig varit större, spelar det civila samhället en allt större roll”, betonade Ban.

Lokala organisationer utgör ofta en viktig länk mellan regeringen och globala och gräsrotsorganisationer – och kan även ofta agera snabbare och mer flexibelt än större organisationer.

”Men jag är mycket medveten om att deras hjälp har ett högt pris”, sade Ban. ”Förra året riktades 88 % av attackerna mot biståndsarbetare mot de lokala arbetarna.”

Under sitt besök i Oslo träffade Ban Ki-moon även Norges utrikesminister, Børge Brende, och tackade honom för hans stöd till FN. Ban uppdaterade även utrikesministern gällande situationen i Syrien, Jemen och Mellanöstern, och de båda diskuterade den kommande konferensen för utvecklingsfinansiering som kommer att gå av stapeln nästa vecka i Addis Abeba.

Under konferensen i Addis kommer världsledare att diskutera och överväga hur man bästa kan finansiera  kampen mot hunger och fattigdom i världen.