10 millioner børnearbejdere i husstande

0
415
Child Labour. ILO

Child Labour. ILO

For at markere Verdensdagen mod børnearbejde har den internationale arbejdsorganisation ILO, udarbejdet en ny rapport, Ending Child labour in domestic work, der retter fokus mod lidelserne af millioner af børn der arbejder i husstande.   

ILO vurderer at 10,5 millioner børn verden over arbejder i private hjem, under sundhedsfarlige og sommetider slaverilignende forhold. 6,5 millioner af disse børnearbejdere er i alderen mellem 5 til 14 år, og mere end 71 procent er piger.

Ifølge rapporten arbejder børn i husstande af en tredjepart eller arbejdsgiver, hvor de udfører arbejdsopgaver som f.eks. rengøring, strygning, madlavning, havearbejde, henter vand, børnepasning og ældrepleje.

Børnene er sårbare over for fysisk, psykologisk og seksuel vold, samt grove arbejdsforhold, og er ofte isoleret fra deres familier, skjult fra offentlighedens søgelys og bliver til sidst dybt afhængige af deres arbejdsgiver.

”Situationen for mange børnearbejdere der arbejder i husstande udgør ikke kun en alvorlig krænkelse af børnerettigheder, men forbliver en forhindring for opnåelsen af mange nationale og internationale udviklingsmål”, sagde Constance Thomas, direktør for ILO’s internationale program for afskaffelsen af børnearbejde (IPEC). ILO opfordrer i rapporten til fælles handling på nationalt og internationalt plan, for at afskaffe børnearbejde i husstande.

”Vi har brug for en robust retsramme til klart at kunne identificere, forebygge og afskaffe børnearbejde i husstande, og sikre anstændige arbejdsvilkår for unge der lovligt kan arbejde”, understregede Thomas.

Børnearbejde i husstande er i mange lande ikke anerkendt som en form for børnearbejde, pga. det slørede forhold mellem den arbejdsgivende familie. ”Barnet arbejder, men bliver ikke betragtet som en arbejdstager, og selvom barnet lever med en familie, bliver han eller hun ikke behandlet som en del af familien”, angiver rapporten.    

Det vurderes at yderligere 5 millioner børn, der er over minimumsaldersgrænsen for at kunne arbejde i deres lande, er involveret i lønnet eller ulønnet husarbejde verden over.