Ain’t no mountain high enough

0
473
mountains

mountains

11. december, 2013 – Bjerge spiller en stor rolle i bæredygtig udvikling. For at sikre bjerge og deres vigtige rolle i fremtidens udvikling er temaet for FN’s Internationale bjergdag: ’Bjerge – nøglen til bæredygtig udvikling’.

Den internationale dag skal øge opmærksomheden om vigtigheden af bjergene og på samme tid informere om, hvordan de kan skabe fordele til lokalsamfund i både lavtliggende og højtliggende områder uden at ødelægge økosystemerne i områderne.  

Bjerge dækker omkring en fjerdedel af jordens overflade og er hjem for en tiendedel af verdens befolkning. Disse mennesker er blandt verdens fattigste og dårligst stillede. De udsættes ofte for politisk, social og økonomisk marginalisering og mangler adgang til grundlæggende ting som sundhedstjenester og uddannelse. Derudover forstærker nutidens globale udfordringer, som klimaforandringerne, økonomiske tendenser og befolkningsvækst, de vanskeligheder, der står overfor.

Igennem generationer har indbyggerne i bjerge lært, hvordan man kan leve med den trussel, som naturkatastrofer er. Der findes i midlertidigt stadig flere indikationer på, at mange bjergområder er blevet mere udsat for katastrofer de sidste ti år.

Globalt er bjergene enormt mangfoldige – fra tropiske regnskove til permanent is- og snedække, og fra havoverfladen til næsten 9.000 meters højde. De er verdens vandforsyning og giver ferskvand til mindste halvdelen af verdens befolkning. Bjerge er dog også farlige områder; laviner, vulkanudbrud og jordskælv truer dem, der bor i bjergområderne og områderne rundt om bjergene på livet. Bjergene spiller en vigtig rolle i at påvirke klima- og vejrforhold globalt og regionalt.

Det var efter Det internationale bjergår for ti år siden, at resolution 57/245 blev vedtaget og FN’s Generalforsamling udråbte den 11. december til Den internationale bjergdag. Siden da har verdens bjerge fået en stadig højere profil på alle dagsordener.