En ’tsunami’ af e-affald er på vej i vores retning

0
465
Elektronisk affald i Agbogbloshie, Ghana. Foto: Flickr / Fairphone. (CC-BY-NC SA 2.0)

Elektronisk affald i Agbogbloshie, Ghana. Foto: Flickr / Fairphone. (CC-BY-NC SA 2.0)

05.05.2015 – ”Tsunamien af e-affald, som udfolder sig hele verden over” udgør en stor del af verdens ugenbrugelige ”affaldsbjerg” og bør tages alvorligt. E-affaldet kan potentielt udgøre ekstreme farlige trusler for både mennesker og miljøet, fastslår Achim Steiner, direktør for FN’s miljøprogram (UNEP).

Achim Steiner. Foto: UNEP

Direktøren understregede behovet for at begrænse brugen af de farlige kemikalier og det akutte behov for at finde en løsning på bjerget af elektronisk affald, som tårner sig op verden over.

”Pyt med at det også er ren økonomisk idioti, når vi smider enorme mængde af råmateriale ud, som er bund og grund er genanvendeligt”, sagde Steiner til en pressekonference i Geneve i går. ”Uanset om det er guld, sølv eller andre sjældne jordarter, som man har hørt om i de seneste år, er mængden stor.”

Ifølge Steiner kan man i dag finde større mængde af disse metaller over jorden i form af ubrugt elektronisk materialer end under jorden.

Over 1,500 repræsentanter forventes at deltage i konferencen ” Triple COPs 2015” – forhandlinger som startede i Geneve i går. Konferencen sigter på, at forbedre de tre internationale konventioner – Basel, Rotterdam og Stockholm– som alle søger, at bidrage til at øge det globale tilsyn med de farlige kemikalier og affald.

Foto: Flickr / Fairpjone. Creative Commons.Steiner håber, at Basel-koventionen kan virke som en platform, som kan informere mennesker om hvordan de på bedste vis kan komme af med deres elektroniske affald. Ifølge UNEP-formanden handlede konventionerne ikke om at stoppe udledningen af kemikalier, men først og fremmest om, at klæde beslutningstager på, til at udforme velinformerede politikker, som beskytter borgerne mod de giftige trusler. Ydermere handler den om, at sende et kraftigt signal til industrien om, at der er behov for alternative løsninger.

Han pegede på, at materialerne som indgår i produktionskæden er blevet mere integreret i folks hverdag og at de i stigende grad er det er udgør ”det 21. århundredes kemiske fodaftryk” – med sundhedsmæssige konsekvenser til følge.

”Årligt dør mere end én million fra arbejdsmæssig forgiftning,” fastslog Steiner og refererede til kemikaliernes konsekvenser på arbejdsmarkedet. ”Det er noget som i dette århundrede ikke blot er unødvendigt, det er acceptabelt. 

Relaterede artikler:

Den mørke side til den gyldne tidsalder af teknologi