FN’s Generalforsamling vedtager dansk resolution mod tortur

0
425

FN’s Generalforsamling har netop vedtaget en omfattende resolution mod tortur, som Danmark har fremlagt.

Udenrigsministeriet, den 5. november 2010 – FN’s Generalforsamlings vedtog i går en omfattende resolution mod tortur, som Danmark har fremlagt.

Tortur indebærer de værste overgreb på et menneskes integritet og værdighed. I Folkeretten eksisterer der derfor et absolut forbud mod anvendelse af tortur – et forbud, som under ingen omstændigheder kan fraviges. Desværre har det imidlertid ikke ført til, at torturen er afskaffet overalt. Den finder sted i det skjulte og på trods af officiel benægtelse. Derfor er tortur så vanskelig at efterspore og bekæmpe.

Det er baggrunden for, at Danmark hvert år fremlægger en resolution mod tortur i FN’s Generalforsamling, lige som vi i Menneskerettighedsrådet fremlægger mere specialiserede resolutioner om særlige aspekter af arbejdet mod tortur.

Blandt forbedringerne er:
• retlige og proceduremæssige foranstaltninger mod tortur må ikke omgås;
• tilståelser og andre udtalelser skal underbygges, hvis de skal lægges til grund;
• personer, der henvender sig til de uafhængige kontrolinstanser, f.eks. Røde Kors, FN’s Torturkomite eller ombudsmanden, må ikke udsættes for overgreb;
• et styrket krav om rehabilitering af torturofre;
• et krav om egentlig efterforskning, når der foreligger påstande eller mistanke om tortur;
• ikke alene personer, der er dømt for at have begået tortur, men også personer, der er under anklage for det, må ikke have noget at gøre med frihedsberøvede.

Læs resolutionen her