GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE FAMILIEDAG

0
412

alt

15. Maj 2011

Alt for mange familier lider kroniske og hårde afsavn. Manglen på arbejdspladser, penge der ikke rækker betyder, at de voksne er ikke i stand til at skaffe mad til deres børnm hvilket efterlader dem med livslange fysiske ar. Andre familiemedlemmer kan lide omsorgssvigt og tab. Fattigdom fortætter med at tage livet af flere hundredetusinde kvinder i barselssengen hvert år.

Social udstødelse er ofte roden til problemerne. Forskelsbehandling og ulige adgang til sociale ydelser fratager familier muligheden for at planlægge en bedre fremtid for deres børn.

Visse typer af familier er særligt udsatte, dette inkluderer store familier, enlige forældre, familier hvor forsørgerne er arbejdsløse, handicappet eller syge, familier, der udsættes for forskelsbehandling på grund af deres seksuelle orientering og familier, der bor i byernes slumkvarterer. Indfødte og indvandrefamilier såvel som dem, der lever deres liv steder med konflikter og uro er også i første række når det kommer til marginalisering og afsavn.

Et antal regeringer har indført en familiefokuseret strategi, dette inkluderer penge-overførselsprogrammer, børnepenge, skatte-bonuser og specifikke sociale køns- og børnefølsomme beskyttelsesforanstaltninger. En udvidelse af disse politikker, kan forbedre ernæringssituationen og børns uddannelsesmæssige situation og hjælpe med at ende den fattigdomscirkel, der fortsat findes på tværs af generationerne.

Lad os, på den Internationale Familiedag, vedtage at støtte de familier, som opfostre de unge, plejer de gamle og støtte de stærke samfund der bygger på tolerance og værdighed for alle.