Fordobling af antallet af berørte børn i det krigshærgede Syrien

0
415
Adnan, 4 år, skadades i ansiktet när hans hem bombades. Foto: © UNICEF/Ramoneda

Adnan, 4 år, skadades i ansiktet när hans hem bombades. Foto: © UNICEF/Ramoneda

 

13. marts 2014 – Bare i løbet af det seneste år er antallet af børn, som bliver dræbt på grund af krigen i Syrien fordoblet. Situationen er, ifølge UNICEF, især svær for den million børn, som er fanget i de belejrede områder.

Krigen har nu varet i tre år, og det antages at der i dag stadig er omkring 5,5 millioner børn der lider under følgerne af krigen. Rapporten opfordrer til et øjeblikkeligt stop for volden, og beskriver de traumer som børnene har oplevet under den tre år lange krig.

Det drejer sig om børn som for eksempel Adnan, som er fire år, og som flygtede med sin familie til Libanon. Han blev skadet i ansigtet, da hans hjem blev bombet og han lider stadig hårdt under det. Hans mor fortæller, at han græder hele natten, er bange for alting, og ikke kan efterlades alene bare et øjeblik.

UNICEF antager, at der findes omkring to millioner børn som Adnan, der har stort behov for psykologisk hjælp og støtte.

”For Syriens børn har de sidste tre år været de længste i deres liv, skal de igennem endnu et år med lidelser?” spørger UNICEF’s øverste chef Anthony Lake.

Uden at kunne nås af hjælpeinstanser, lever mange børn under belejring i resterne af deres tidligere hjem og kæmper for at finde mad. Mange er efterladt helt hjælpeløse, uden medicinsk eller psykologisk hjælp, og har kun lidt eller ingen adgang til uddannelse. I de allerværste tilfælde, er børn og gravide kvinder bevidst blevet skadet eller dræbt af snigskytter.

I løbet af konfliktens tre år, har Syriens børn været tvunget til at blive voksne meget hurtigere end noget barn bør. UNICEF vurderer at en ud af ti flygtningebørn nu arbejder, og at en ud af fem syriske piger i Jordan er blevet tvunget ind i børneægteskab.

Rapporten henvender sig til verdenssamfundet og appellerer om en række indsatser:

– Volden skal stoppe.
– Der skal straks gives adgang til de lukkede områder, hvor omkring en million børn befinder sig.
– Børnene skal beskyttes fra udnyttelse og vold.
– Børnene skal have uddannelse.
– Rehabilitering og psykologhjælp til børnene.
– Støtte til nabolandene så de bedre kan tage hånd om flygtningene og lindre de sociale og økonomiske effekter konflikten medfører for familierne.

”Krigen skal stoppe, så børnene kan vende hjem og bygge deres liv op igen, i tryghed med familie og venner”, siger Anthony Lake. ”Det tredje år af konflikten i Syrien, skal blive det sidste.”

Her kan du læse UNRIC’s biblioteks baggrundsmateriale om Syrien: http://www.unric.org/en/unric-library/26585