Generalsekretærens besked om International Dag for Mental Sundhed

0
490

Mentale forstyrrelser kan forekomme i alle kulturer og i alle faser af livet. De er risikofaktorer for, eller følgerne af, mange andre sundhedsmæssige problemer, og alt for ofte er de forbundet med fattigdom, marginalisering og socialt dårlige kår. De synes også hyppigere at forekomme under konflikter og katastrofer.

Sundhedssystemerne i hele verden står over for enorme udfordringer i at levere psykiatrisk behandling og beskyttelse af menneskerettighederne for mennesker med alvorlige lidelser. De disponible midler er utilstrækkelige, urimeligt distribueret og anvendes ineffektivt. Som følge heraf modtager et stort flertal af mennesker med psykiske lidelser ikke pleje overhovedet.

Forøgelse af tjenesteydelser bør være en prioritet. Verdenssundhedsorganisationen’s handlingsprogram om mentale sundhedsmangler, der blev lanceret i denne måned, identificerer de strategier, der er nødvendige for optrapning indsatsen for de psykisk syge ved hjælp af omkostningseffektive interventioner i ressourcehæmmede indstillinger. Programmet opfordrer alle parter – regeringer, multilaterale organer, donorer, folkesundheds- organisationer, psykiske sundhedspersonale og forbruger-grupper – til at slutte sig sammen om og støtte op om indsats for at opnå dette.

Mere bredt må vi gøre mere for at integrere mental sundhedsbevidsthed i alle aspekter af sundheds og socialpolitik, sundhedssystemplanlægning og i den primære og sekundære generelle sundhedspleje. Mental sundhed er af afgørende betydning for personlig velvære, familieforhold og et individs evne til at bidrage til samfundet. På denne Internationale Dag for Mental Sundhed lad os da erkende, at der kan eksistere nogen form for sundhed, hvis der ikke er mental sundhed.