Generalsekretærens besked på Verdensdag for Flygtninge

0
423

20. juni 2009

Verden over er millioner af mennesker blevet fordrevne af vold, forfølgelse og konflikter. De fleste af disse personer og deres familier kommer fra udviklingslandene, og de er desuden særligt sårbare over for de barske konsekvenser af den voksende globale økonomiske krise.

Der er problemer med at opnå det helt basale: Husly, sundhedsydelser, uddannelse, mad, rent vand, sanitet og beskyttelse mod vold og misbrug.

Temaet for dette års fejring af Verdensdag for Flygtninge, “rigtige mennesker, rigtige behov”, understreger hvor meget flygtninge har mistet – endda deres hjemlande – og hvor meget det humanitære samfund må gøre for at hjælpe dem.  

Fejlernæringsniveauet er ofte højere i fordrevne befolkningsgrupper, og det er dødeligheden også.

Enlige kvinder og piger er særligt udsatte for udnyttelse. Erfaringer viser, at det at blive i skolen reducerer udsættelsen for sådant misbrug. Det er nødvendigt med flere ressourcer til at bygge og vedligeholde uddannelsesfaciliteter for flygtninge.

At løse disse og mange andre mangler kræver engagement og handling. Vores svar skal være baseret på solidaritet. Dette gælder især i en tid, hvor den økonomiske krise lægger pres på humanitære og udviklingsmæssige budgetter.

Lad os på denne Verdensdag for Flygtninge sikre, at mennesker fordrevet af konflikter, forfølgelser og omvæltninger modtager den støtte og de ydelser, de har brug for, hvis de skal opbygge en bedre tilværelse.

Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær