Palæstina: Kampen for retten til selvbestemmelse

0
554
Palestinian people

Palestinian people

29. november, 2013 – Palæstinenserne har stadig ikke opnået deres umistelige rettigheder, som er defineret af FN’s Generalforsamling som retten til selvbestemmelse uden ekstern indblanding, retten til national uafhængighed og suverænitet og retten til at vende tilbage til deres hjem og ejendomme, som de er blevet fordrevet fra.

I dag markerer FN den Internationale dag for solidaritet med det palæstinensiske folk. Dagen giver det internationale samfund mulighed for at rette dets opmærksomhed mod det faktum, at spørgsmålet om Palæstina stadig er uløst.

Det palæstinensiske folk, som nu tæller mere end otte millioner, lever primært i de palæstinensiske territorier besat af Israel siden 1967, inklusiv Østjerusalem, Israel, arabiske nabolande og i flygtningelejre i regionen.

Året 2014 er også blevet udråbt til at være Internationalt år for solidaritet med det palæstinensiske folk af FN’s Generalforsamling.

Ved en afstemning den 26. november blev teksten vedtaget med 110 stemmer for og syv imod (Australien, Canada, Mikronesien, Israel, Marshall-øerne, Palau og USA), med 56 som udlod at stemme. Resolutionen anmoder Komiteen for udøvelsen af de umistelige rettigheder for det palæstinensiske folk om at organiserer aktiviteter hele året i samarbejde med regeringer, FN-systemer, mellemstatslige organisationer og civilsamfundet.

Efter afstemningen talte USA’s repræsentant og sagde, at hans land vedblev at være dybt foruroliget over de gentagne og uforholdsmæssige antal af ensidige resolutioner i Generalforsamlingen, der fordømmer Israel. Kun fire andre resolutioner har været kritiske mod andre medlemslande. Alle parter i den tragiske konflikt har ansvar for at stoppe den og USA var skuffet over, at Generalforsamlingen fortsatte med at fremhæve Israel.

I 2012, da Palæstina fik observationsstatus i FN, håbede mange, at det ville forny indsatsen for fredsprocessen for Israel-Palæstina og føre til en stabil to-stats sameksistens. Desværre er vold stadig til stede i regionen og det palæstinensiske folk står overfor en række humanitære kriser så som: udsættelser fra deres hjem og landområder, blokader, bevægelsesindskrænkning, fattigdom og mangel på mad.

”Dettes års international dag finder sted, mens israelske og palæstinensiske forhandlere arbejder sammen mod det aftalte mål om en fredelig, omfattende læsning for alle problemerne. Jeg beder det internationale samfund og at støtte parterne i denne ambitiøse bestræbelse om at opfylde to-statsløsningen og bringe en ende på konflikten. Alle parter må agere på en ansvarlig måde og afstå fra handlinger, der skader mulighederne for succesfulde forhandlinger”, sagde FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon.