Generalsekretærens budskab på Verdens Fødevaredag

0
414
alt

alt

”Forenet mod sult”


16. oktober 2010

For mange mennesker er i dag ikke Verdens Fødevaredag. Det er endnu en Ingen-Mad-Dag. Selv om antallet af sultne mennesker er faldet fra sidste års historisk høje en milliard, er der stadig 925 millioner sultne mennesker i verden. Verdens fødevarer bliver altså ikke distribueret, så de mest sårbare medlemmer af vores samfund får gavn af dem og er sikret mad.

Sult-målet, det første af de otte millenniumudviklingsmål – at halvere antallet af sultende mennesker inden 2015 – er afgørende for at nå alle de andre syv mål. Når folk er sultne, kan de ikke bryde ud af fattigdom, og de er sårbare over for smitsomme sygdomme. Når børn er sultne, kan de ikke vokse, lære og udvikle sig.

Alene i år er millioner blevet kastet ud i livstruende sult ved jordskælvet i Haiti, tørke i Sahel og oversvømmelser i Pakistan. Den finansielle krise rammer også fortsat verdens mest sårbare.

Dette års tema for Verdens Fødevaredag, ”Forenet mod sult”, afspejler en velkommen udvikling: et stigende antal regeringer, mellemstatslige organisationer, regionale og sub-regionale organisationer, virksomheder og grupper i civilsamfundet danner partnerskaber og skaber fælles løsninger. Deres tilgang er omfattende – med fokus på mere stabile forsyninger af mad, bedre adgang til fødevarer og en optimeret ernæring. De dækker hele spektret af fødevaresikkerheden, lige fra smålandbrug til mad til skolebørn. De hjælper med at redde liv i nødsituationer via fødevarebistand.

Jeg opfordrer alle til at arbejde hen imod en lige så omfattende tilgang, og at gøre dette i partnerskab, så vi kan bygge videre på de fremskridt, vi har gjort med at reducere antallet af sultende mennesker. Lad os stå sammen mod sult og sikre fødevarer og ernæringsmæssig sikkerhed til alle.