Generalsekretærens budskab på Verdensdagen for Social Retfærdighed

0
423
alt

20. Februar, 2010

DE FORENEDE NATIONER

alt

GENERALSEKRETÆR BAN KI-MOONS

BUDSKAB PÅ VERDENSDAGEN FOR SOCIAL RETFÆRDIGHED
20. februar, 2010

På Verdensdagen for Social Retfærdighed anerkender vi vigtigheden af at bekæmpe fattigdom, udstødelse og arbejdsløshed med henblik på at promovere solidaritet, harmoni og lige muligheder indenfor og mellem samfund. 

På denne dag, der bliver markeret for bare anden gang, reflekterer vi over vigtigheden af social retfærdighed i vores bestræbelser på at smede en mere stabil, retfærdig og sikker verden. Jagten på social retfærdighed for alle er kernen i FN’s mission om at fremme udvikling og menneskelig værdighed. Initiativet for social beskyttelse (The Social Protection Floor Initiative), der blev lanceret i 2009, er en del af hele FN-systemet, der bestræber sig på at fremme fælles prioriteringer og beslutninger og at sikre grundlæggende sociale garantier for alle.

Social retfærdighed baserer sig på værdier som retfærdighed, lighed, respekt for mangfoldighed, adgang til social beskyttelse og anvendelsen af menneskerettigheder i alle livets sfærer, heriblandt arbejdspladsen. Netop som vi står ansigt til ansigt med konsekvenserne af den globale finansielle og økonomiske krise, der har ført til betydelige stigninger i arbejdsløshed og fattigdom og som belaster den sociale integration, er disse principper vigtigere end nogensinde.    
 
Verdens store økonomier er begyndt at vise sig igen efter denne globale nedtur. Vi må sikre at verdens befolkning også gør dette. 2015-målene er et af FN’s vigtigste midler til at bringe social retfærdighed og udvikling sammen til gavn for de fattigste og mest sårbare. To tredjedele af tiden mod den endelige frist er gået og vi planlægger en stor indsats dette år, der centrerer sig om MDG-topmødet i september, der skal få lande tilbage på sporet for at indfri disse afgørende mål.

Lad os benytte denne lejlighed, på Verdensdagen for Social Retfærdighed, til at forny vores engagement i denne vigtige sag og erkende, at meget mere skal gøres selv om der er sket fremskridt. Mangel på social retfærdighed overalt er en skændsel for os alle.