Millioner af børn lever i fattigdom i verdens rigeste lande

0
509
Omtrent 30 millioner af børn lever i fattigdom verden over i de industrialiserede lande

Omtrent 30 millioner af børn lever i fattigdom verden over i de industrialiserede lande

Bruxelles 29. maj 2012 – En ny rapport fra UNICEF afslører omfanget af børnefattigdom og børns afsavn i verdens udviklede økonomier. Omtrent 13 millioner børn i den Europæiske Union, samt Norge og Island, mangler basale elementer nødvendigt for deres udvikling. Over hele verden lever 30 millioner børn i fattigdom i udviklede lande.

Report Card 10 fra UNICEF’s researchkontor ser på børnefattigdom og afsavn i den industrialiserede verden, hvor den sammenligner og rangerer landes præstationer. Denne internationale sammenligning beviser, at børnefattigdom i disse lande ikke er uundgåeligt, men kan påvirkes politisk, og at nogle lande klarer sig langt bedre i at beskytte deres mest sårbare børn.

Dataene underbygger, at alt for mange børn fortsætter med at leve uden de basale nødvendigheder i lande, som har midlerne til at sørge for det”, sagde Gordon Alexander, UNICEF’s researchkontors direktør. ”Rapporten viser også, at nogle lande – selv med data fra før den finansielle krise – klarede sig godt på grund af deres sociale sikringssystemer. Risikoen er, at vi under krisen ikke ser konsekvenserne af dårlige beslutninger før om lang tid”.

Et barn lider ifølge rapporten af afsavn, hvis han eller hun ud af en liste på 14 basale nødvendigheder mangler to eller mere , såsom tre måltider om dagen, et roligt sted til at lave lektier, undervisningsbøger i hjemmet eller internetforbindelse. 

Lande med mest afsavn er Rumænien, Bulgarien og Portugal (med hver især 70%, 50% og 27%). Selv rigere lande som Frankrig har en afsavnsprocent på over 10%. De nordiske lande har den laveste afsavnsprocent, alle ligger på under 3%.

Det andet fokus i rapporten er relativ fattigdom. Rapporten undersøger procentdelen af børn, som lever under deres nationale fattigdomsgrænse.

De nordiske lande samt Holland er de lande med mindst børnefattigdom på omkring syv procent. I Rumænien og USA lever mere end 20 % af børnene i relativ fattigdom.

Report Card 10 kom frem til den konklusion, at landes politik også har indflydelse på niveauet af børnefattigdom. For eksempel har Danmark og Sverige har en mindre grad af børnefattigdom end Belgien og Tyskland – på trods af, at alle fire lande har nogenlunde samme niveau af økonomisk udvikling pr. personlig indkomst.

Rapporten gør det klart, at nogle regeringer er bedre til at tackle afsavn bedre end andre”, sagde Alexander. ”De, som klarer sig bedst, beviser, at det er muligt at håndtere fattigdom i den nuværende finansielle situation. På den anden side, er det at svigte med at beskytte børn mod den økonomiske krise, en af de største fejl et samfund kan lave”.

Foto: norden.org/Ane Cecilie Blichfeldt