Når vand er mere sikkert end land

0
441
Foto: UNHCR

Foto: UNHCR

18.06.2015  – Migranters evne til at krydse Europas grænser, trods massive investeringer i at sikre grænserne, viser at migration ikke kan undgås.

“Lukningen af grænserne tjener kun smuglernes interesser i Middelhavet”, siger FN’s særlige udsending for migranters menneskerettigheder François Crépeau, i dag.

Crépeau understregede, at grænserne er, og altid har været, porøse og at der findes adskillige eksempler i historien på, at det ikke nytter noget at lukke grænserne. ”Hvis Europa fortsat insisterer på at bruge sine ressoucer på sikkerhedsliggørelse, vil de fejle i at bekæmpe smuglingen,” advarende han. ”Europa er nødt til at tilintetgøre smuglernes forretningsmodel.”

Foto: Francois Crépeau. FN Foto / Jean-Marc Ferré

Mere end 200,000 migranter og asylansøgere ankom til Europa til båds i 2014, sammenlignet med 80,000 i 2013, anslår nuværende estimater. I år har Europa allerede modtaget 100,000 migranter og asylansøgere, mens nogle stater indberetter om daglige ankomster.

”Migranterne vil ankomme, uanset hvad,” advarede Crépeau, og pointerede at dagens ‘status quo’ ikke er bæredygtig. ”Selvfølgelig kan vi fortsætte af denne ubæredygtige vej nogle år endnu, hvis vi ønsker det,” sagde han, men fortsatte ”folk vil dø til havs og vi kan vælge at være ligeglade – dog vil dette betyde, at Europa går glip af en kæmpe chance for at skabe en genbosættelsespolitik. Vi ved, at de der kommer fra Syrien og Eritrea er flygtninge. Vi kan ikke regne med at de vil sidde og glo i en flygtningelejr i årevis, mens de ser deres børn vokse op. Nej, de er folk, som du og jeg, med drømme for deres børns fremtid. De vil søge mod et bedre liv, mens de venter på, at kunne vende tilbage til deres hjemland”, understregede den særlige udsending.

”Vil vi selv tage kontrol over situationen, eller lade smuglerne tage al kontrollen? At tage styringen, kaldes ganske enkelt genbosættelse. Det er ikke svært rent teknisk – det er svært politisk.”

”Root causes” og den politiske diskurs

FN’s særlige udsending satte spørgsmålstegn ved den nuværende politiske diskurs, som ifølge ham, har overgivet sig til populistiske argumenter.

”Vi har tilladt den nationalistiske bevægelse at diktere debatten. Vi er nødt til at udfordre debatten og se på hvad der er fakta. Migranter stjæler ikke arbejdspladser, de medbringer ikke sygdomme, de er tværtimod værdifulde for samfundet, de er fleksible og mobile”, sagde ham, og opfordrede til at lave et system med adskillige indgangsvisa, da dette giver folk mulighed for at vende hjem, uden frygt for at de aldrig kan vende tilbage til det land, de migrerede til.

Illegale migranter. Foto: Flickr IOM / Joe Lowry (CC BY NC ND 2.0)Den særlige udsending opfordrer EU til at etablere en menneskerettighedsbaseret, sammenhængende og omfattende migrationspolitik, som sætter den legaliserede mobiliteten forrest. ”Det er den eneste måde vi kan genvinde kontrollen med grænserne, og dermed effektivt bekæmpe smuglingen og selvstændiggøre migranter,” konstaterede Crépeau. ”Vi er nødt til at legalisere, regulere og beskatte. Forbud stoppede ikke folk fra at drikke alkohol, eller mafiaen fra at vokse sig stærk. Ved at legalisere markedet, regulere det og beskatte det, kan vi genvinde kontrollen.

”På den måde kan EU tage mobilitetsmarkedet ud af hænderne på smuglerne, understregede Crépeau, og fastslog, at investeringerne ligeledes bør rettes mod  åben og reguleret mobilitet, som når ud til alle færdighedsniveauer.

”Debatten omkring ’root causes’ er skævvredet. Problemernes rødder er selvfølgelig vigtige at forstå. Men mere udvikling er ikke ensbetydende med mindre migration, tværtimod skaber øget udvikling, mere migration. De, som ikke havde muligheden for at rejse tidligere, vil nu gribe chancen når de kan”, sagde han. ”Uanset hvordan vi ser på migration, er der behov for vedvarende løsninger.”