Goal 8

0
459

Anstændige jobs og økonomisk vækst. Mere end halvdelen af verdens medarbejdere arbejder under usikre ansættelsesforhold og er ofte fanget i en ond cirkel af lav produktivitet, jobs med lav løn og begrænset adgang til uddannelse og social sikring. Det gælder i højere grad kvinder end mænd. I løbet af de næste 20 år forventes det, at den globale arbejdsstyrke vil stige med 800 millioner mennesker. Dette kræver en stor indsats for at skabe nye arbejdspladser. Mål 8 skal sikre en stabil og bæredygtig økonomisk vækst, samt produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.