Goal 17

0
758

Globale partnerskaber. Omfanget og ambitionerne for den nye dagsorden for bæredygtig udvikling kræver, at det globale partnerskab genoptages for at sikre dagsordenens gennemførelse. Det vil kræve en intensiv global forpligtelse. Regeringer, den private sektor, civilsamfundet, FN-systemet og andre interessenter skal arbejde sammen, for at opnå de resultater vi har sat os for at opnå inden 2030. Mobiliseringen af de nødvendige ressourcer til at gennemføre disse mål inden 2030 bygger på en ånd af global solidaritet, og fokuserer specifikt på behovene hos de fattigste og mest udsatte mennesker, med deltagelse fra alle lande, alle partier og alle mennesker.