A-Ø webstedsindeks

Tag: SDG

Goal 15

Liv på land. Biodiversitet er et afgørende fundament for jordens livsbevarende systemer, og vores nuværende og fremtidige velstand hviler på dette grundlag. En langsigtet...

Goal 14

Liv i havet. Mange af havets fiskebestande er truet pga. overfiskeri, og derfor kræver det en global indsats at fremme genopbygningen af de truede...

Goal 13

Klimaindsats. Klimaforandringerne er en af vores største udfordringer. Vi risikerer at den gennemsnitlige globale opvarmning overstiger to grader celsius, hvilket vil få alvorlige konsekvenser...

Goal 12

Ansvarligt forbrug og produktion. Bæredygtigt forbrug og produktion indebærer en effektiv udnyttelse af ressourcer samt hensyntagen til de økosystemer, der er afgørende for en...

Goal 11

Bæredygtige byer og samfund. Urbanisering er omfattende og transformerende i hele verden. Over halvdelen af verdens befolkning bor i byområder, og i 2050 forventes...

Goal 10

Reducér ulighed. Selvom mange fattige lande har haft en positiv økonomisk udvikling pga. fattigdomsbekæmpelse, så er kløften mellem individer og grupper, baseret på køn,...

Goal 9

Industri, innovation og infrastruktur. Politik som øger produktionskapaciteten, produktiviteten og produktiv beskæftigelse, der fremmer en bæredygtig industriel udvikling, universel adgang til overkommelige, pålidelige, bæredygtige...

Goal 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst. Mere end halvdelen af verdens medarbejdere arbejder under usikre ansættelsesforhold og er ofte fanget i en ond cirkel af...

Goal 7

Bæredygtig energi. Global adgang til moderne, vedvarende energi og renere brændstoffer er en forudsætning for at bekæmpe mange af de udfordringer, verden står overfor...

Goal 6

Rent vand og sanitet. Vand er en grundlæggende forudsætning for alt liv på jorden og dermed en forudsætning for bæredygtig udvikling. En meget stor...

MOST POPULAR

HOT NEWS