Mandag, 21 oktober 2019

FN på dit sprog

UNRIC-kampagner

For at informere og engagere den europæiske befolkning i FN’s arbejde besluttede vi i 2007, at lancere en årlig europæisk informationskampagne, hvor vi ud fra FN’s fokusområder for året vælger et tema for vores europæiske publikum, der ligeledes tager hensyn til interesserne for vores statslige, institutionelle og civile samarbejdspartnere.

I 2008 valgte vi 60-års jubilæet for Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, og KnowYourRights2008 blev vores første kampagne.

FN’s klimakonference, afholdt i december 2009 i København, var rammen for vores anden kampagne CoolPlanet2009.

I 2010 markerede vi 10-års jubilæet for Millennium-erklæringen, og fremhævede 2015-målene ved at organisere vores første europæiske FN annoncekonkurrence – WeCanEndPoverty2010.

Dannelsen af organisationen UN-Women i 2011 var den perfekte mulighed for UNRIC til at vise sin støtte ved at lancere den anden annoncekonkurrence og fjerde informationskampagne - Create4theUN: Say No to Violence Against Women 2011.

I 2012 var Rio+20 det naturlige valg, og ”The Future We Want - Drop by Drop” var hovedtema.

I 2013 var UNRIC med i FN's miljøprograms kampagne Think. Eat. Save. med en annoncekonkurrence, hvor madspild var tema. Konkurrencen blev afholdt i samarbejde med Nordisk Ministerråd og henvendte sig til Norden, Baltikum og det nordvestlige Rusland.


2013: Think.Eat.Save

Think.Eat.Save kampagneside

Annoncekonkurrencen satte fokus på madspild, særligt hvordan miljøet påvirkes negativt af dette.

Den lettiske grafiske designer Marta Zarina-Gelze vandt konkurrencen med sin plakat med pomfritter i en kiste med ordene ’The last wish was to be eaten’ (’Det sidste ønske var at blive spist’). Både vinderplakaten, publikums favorit og de andre bidrag kan ses på hjemmesiden.

Besøg hjemmesiden.

2012: Rio+20: The Future We Want - Drop by Drop

dropbydrop

Den europæiske annoncekonkurrence var en del af The Future We Want, FN’s globale kampagne, som ledte op til Rio+20-konferencen i juni 2012. Formålet var at skabe en trykt annonce, som skulle inspirere til beskyttelse af vand nu og i fremtiden. Konkurrencen opfordrede både professionelle og ikke-professionelle i 48 europæiske lande til at designe en avisannonce med konkurrencens logo, som skulle inspirere den europæiske befolkning positivt.

Besøg hjemmesiden.

2011: Create4theUN: Say No To Violence Against Women

create2011

I forbindelse med kampagnen Create4theUN i 2011 gik vi sammen med UN Women, og bad kreative europæere om at tænke på annoncer med temaet “Sig Nej til Vold Mod Kvinder”. Vi modtog over 2.700 indlæg fra 42 lande.

Læs mere her

2010: WeCanEndPoverty

wcan2010

I 2010 udviklede vores kampagne sig, og vi besluttede at række ud til det kreative europæiske samfund. Vi bad dem om at hjælpe os med at minde verdens ledere om deres historiske løfte fra 2000 ved FN's Årtusinde-topmøde: at gøre en ende på absolut fattigdom inden 2015. Vi gik sammen med andre FN-informationscentre på tværs af det europæiske kontinent og samarbejdede med store europæiske aviser for at sprede budskabet. Vi blev ikke skuffede: vi modtog over 2.000 indsendelser fra 32 lande.

Læs om kampagnen for at gøre en ende på fattigdom inden 2015 her

2009: CoolPlanet

cp2009

Vores planet er Cool, lad os bevare den sådan.

For at skabe opmærksomhed omkring klimaforandringer og FN’s konference i København bad vi borgerne om at lægge deres Cool initiativer op på vores hjemmeside.

Besøg hjemmesiden.

2008: KnowYourRights

kyr2008

For at gøre krav på Dine Rettigheder skal du kende dem.

For at markere 60-års jubilæet af det formentlig vigtigste dokument i det 20. århundrede, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, bad vi borgere i hele Europa om at slå deres planer og initiativer op på vores Wall of Events for at markere Human Rights Day 2008.

Du kan læse Verdenserklæringen om Menneskerettigheder i sin fulde form her

:: Back to Top ::

 

nordic newsletter 253x60 banner dk

Banner
Banner
Banner
Banner