Kansainvälinen tyttöjen ympärileikkauksen vastainen päivä

Arviolta 200 miljoonan elossa olevan tytön ja naisen uskotaan joutuneen naisten sukuelinten silpomisen kohteeksi. Helmikuun 6. päivänä vietetään kansainvälistä nollatoleranssipäivää naisten sukupuolielinten silpomista, ympärileikkausta, vastaan. Päivän tarkoituksena on lisätä ja suunnata ponnisteluja käytännön lopettamiseksi. Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus tunnetaan englanniksi nimellä Female Genital Mutilation (FGM) eli naisten sukupuolielinten silpominen. Päivän tarkoituksena on vahvistaa ja keskittää ponnisteluja käytännön lopettamiseksi.

Naisten sukuelinten silpominen on kansainvälisesti tunnustettu tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien, terveyden sekä koskemattomuuden loukkaukseksi. Ne rajoittavat naisten osallistumista sekä heidän mahdollisuuksiaan koulutukseen ja työelämään. Naisten sukuelinten silpomisen poistaminen vuoteen 2030 mennessä on osa kestävän kehityksen tavoitteita, ja sitä pidetään ratkaisevana askeleena kohti sukupuolten tasa-arvoa sekä terveyden ja hyvinvoinnin, turvallisen äitiyden, laadukkaan koulutuksen ja osallistavien yhteiskuntien parantamista.

Tytär-ja-isä-joka-esti-tämän-silpomisen
Isä, joka suojeli tytärtään naisten sukupuolielinten silpomiselta. Kuva: UNICEF

Sukuelinten silpomisen yleisyys on vähentynyt maailmanlaajuisesti ja nykyään tytöt joutuvat kolmanneksen harvemmin silpomisen kohteeksi kuin kolme vuosikymmentä sitten. Tämän kehityksen ylläpitäminen humanitaaristen kriisien aikana voi kuitenkin hidastaa kehitystä. Pelkästään vuonna 2023 noin 4,32 miljoonaa tyttöä ympäri maailmaa on vaarassa joutua tämän sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteeksi. 

Sukupuolielinten silpomisen kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät 

Sy-Kadidia-Toure-Mali-FGM
Sy Kadidia Toure, paikallisen kansalaisjärjestön jäsen Malissa, neuvoo nuorta tyttöä, joka on kärsinyt vakavista komplikaatioista naisten sukupuolielinten silpomisen seurauksena. Kuva: UNICEF/UNI81719/Pirozzi

Maailman terveysjärjestö (WHO) määrittelee naisten sukupuolielinten silpomisen kaikiksi toimenpiteiksi, jotka johtavat naisen ulkoisten sukupuolielinten osittaiseen tai täydelliseen poistamiseen tai muihin naisen sukupuolielinten vaurioihin ja joita tehdään muussa kuin lääketieteellisessä tarkoituksessa. Useimmiten silpomiset tehdään tyttöjen ollessa 0-15-vuotiaita.

Sukupuolielinten silpomisen yleisyys vaihtelee suuresti alueittain, myös maiden sisällä ja se keskittyy pääasiassa 30 Afrikan ja Lähi-idän maahan. Sitä harjoitetaan myös joissakin Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa sekä Länsi-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa asuvien maahanmuuttajaväestöjen keskuudessa. 

Sukuelinten silpominen on ollut rituaali ja perinne useissa maissa eri puolilla maailmaa yli 2000 vuoden ajan. Käytäntöä harjoitetaan erilaisista kulttuurisista, uskonnollisista ja sosiaalisista syistä. Nämä syyt vaihtelevat eri maiden ja etnisten ryhmien välillä sekä saman etnisen ryhmän sisällä. Siellä, missä sitä harjoitetaan laajalti, sekä miehet että naiset kannattavat naisten sukupuolielinten silpomista, ja kaikki, jotka eivät noudata normeja, voivat joutua kohtaamaan tuomiota, häirintää ja syrjäytymistä. Noin joka neljäs nainen ja tyttö, jolle on tehty naisten sukupuolielinten silpominen, on joutunut käytäntöön terveydenhuollon tarjoajien toimesta. Käytäntö on ympärileikkaajille sekä tulonlähde että sosiaalinen tunnustus, joita voidaan pitää jatkuvuutta tukevina tekijöinä. 

Vaaraksi tyttöjen ja naisten terveydelle 

Tyttö-Uganda-Kalasin-tyttöjen-peruskoulussa-joka-on-pelastuslaitos-silpomisen-kohteeksi-uhatuille-naisille
Tyttö istumassa Ugandassa sijaitsevassa Kalasin tyttöjen peruskoulussa. Koulu on pelastuslaitos naisille, jotka ovat vaarassa joutua naisten sukupuolielinten silpomisen kohteeksi. Kuva: UNICEF/UNI380389/Bongyereirwe.

Sukupuolielinten silpomisen haitat riippuvat useista tekijöistä, kuten muun muassa siitä, minkälainen toimenpide on tehty ja mikä on sen suorittajan asiantuntemus, millaisissa hygieniaolosuhteissa se tehdään sekä kuinka paljon toimenpiteen kohteena oleva tyttö tai nainen vastustaa toimenpidettä. Lyhytaikaisia terveysriskejä ovat muun muassa kova kipu, sokki, verenvuoto, infektiot ja virtsaamisvaikeudet. Verenvuoto ja infektio voivat olla niin vakavia, että ne voivat aiheuttaa kuoleman. Mahdollisia pitkäaikaisia seurauksia ovat muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen kohdistuvat terveysriskit, kystien ja paiseiden muodostuminen, kivuliaat kuukautiset ja sappikivet. Toimenpide voi myös aiheuttaa käytöshäiriöitä ja sillä voi olla vakavia seurauksia naisten ja tyttöjen mielenterveyteen. Psykologisia seurauksia voivat olla luottamuksen menettäminen hoitajiin, ahdistus, masennus ja traumaperäinen stressihäiriö. 

Kumppanuus miesten ja poikien kanssa 

Valmiina lähtemään kentälle lisäämään tietoisuutta naisten sukupuolielinten silpomisesta. Kansalaisjärjestö ADIBF:n sosiaalityöntekijät seisovat toimistonsa edessä Kayan kaupungissa Burkina Fasossa. ADIBF on UNFPA:n täytäntöönpanokumppani, joka järjestää paljon tiedotustilaisuuksia naisten sukupuolielinten silpomisesta eri kohderyhmille Kayan kaupungissa Burkina Fasossa. Kuva: UNFPA

UNFPA ja UNICEF ovat johtaneet yhdessä suurinta maailmanlaajuista ohjelmaa naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisen nopeuttamiseksi vuodesta 2008 lähtien. ”Kumppanuus miesten ja poikien kanssa sosiaalisten ja sukupuolinormien muuttamiseksi naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamiseksi” on ohjelman teema vuodelle 2023. UNFPA ja UNICEF kehottavat maailmanlaajuista yhteisöä sitouttamaan miehiä ja poikia yhdessä tekemään yhteistyötä, jotta he saisivat aktiivisen roolin tämän haitallisen käytännön poistamisen nopeuttamiseksi – ja naisten sekä tyttöjen äänen nostamiseksi. Miesten ja poikien kanssa tehtävän kumppanuuden perusteena on varmistaa, että perheet, yhteisöt, instituutiot ja poliittiset päättäjät tukevat tyttöjä sekä panostavat heihin naisten sukupuolielinten silpomisen poistamisen edistämiseksi. 

FGM-logo-2023-UNFPA
FGM:n logo 2023. Kuva: UNFPA

Eri puolilla maailmaa toimivien järjestöjen erilaiset aloitteet miesten ja poikien sitouttamiseksi sekä heidän kanssaan tehtävään yhteistyöhön ovat johtaneet siihen, että miespuoleiset liittolaiset, kuten uskonnolliset ja perinteiset johtajat, terveydenhuoltohenkilöstö, lainvalvontaviranomaiset, kansalaisyhteiskunnan jäsenet yhdessä järjestöjen kanssa, ovat lisääntyneet – ja tämä on johtanut huomattavaan edistymiseen naisten ja tyttöjen suojelussa.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta