Guterres i Danmark för att delta på C40-mötet

11.10.2019 – FN:s generalsekreterare António Guterres anlände i går till Danmark för sitt första officiella besök i landet sedan han utnämndes till generalsekreterare 2017.

– Detta är mitt första internationella besök sedan klimattoppmötet i New York och det passar bra att det äger rum här i Danmark. Köpenhamn är en global ledare för klimatåtgärder. Och C40 är det forum då ledare för världens städer visar att de är i framkant när det gäller att hantera klimatkrisen, sa Guterres under en presskonferens med FN:s särskilda sändebud för städer och klimatförändringar, Michael Bloomberg.

I morse höll generalsekreteraren ett anförande vid C40-mötet på temat en inkluderande framtid och klimatåtgärder (“The future we want is inclusive – and climate action must lift everyone up.”).

Guterres påpekade att städer har ett enormt klimatavtryck då de förbrukar mer än två tredjedelar av världens energi och står för mer än 70 procent av de globala koldioxidutsläppen.

– Låt oss undvika misstag, vi står inför en brådskande kris. Klimatkrisen hotar livet för de mänskliga samhällena på jorden. Parisavtalet representerar visserligen en viktig möjlighet att ändra kurs, men dess löfte har ännu inte uppfyllts. Befintliga nationella handlingsplaner för klimatfrågan för oss inte närmare målen. Vi är på väg mot en katastrofal 3-gradig eller högre ökning. Detta skulle vara förödande för mänskligheten och göra de globala målen helt ouppnåeliga, sa generalsekreteraren.

Generalsekreteraren välkomnade åtgärder från borgmästarna i C40 och höll med Danmarks statsminister om att förnybar energi skapar fler jobb än industrin för fossila bränslen och kol.

– Men det är svårt att förklara det för en kolbrytare, tillade han.

– Vi måste se till att vi har en social politik som kan hantera oron och ångesten hos de som kan bli offer för klimatförändringar. Även om klimatet är en absolut nödvändig fråga för att rädda planeten och lösa våra problem.

I går hade Guterres ett bilateralt möte med Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, samt en arbetslunch med den utrikespolitiska kommittén för det danska folketinget. Han besökte även UNICEFs lager och deltog i den officiella öppningen av UNHCR:s och Världsbankens gemensamma datacenter för migration och flyktingar.

Generalsekreteraren deltog även på en middag som hölls av kronprins Frederik och kommer att ha en audiens hos hennes majestät drottningen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19