Desperat behov av bistånd i Gaza

Barn i Gaza. Foto: Flickr / Dale Spencer / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Barn i Gaza. Foto: Flickr / Dale Spencer /  2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

23.7.2014 – Fem dagar sedan inhyste UNRWA, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, omkring 22 000 flyktingar. Siffran har nu över fyrdubblats, och risken för att härbärgen överbefolkas växer för varje timme.

Sedan Israels operation påbörjades den 8:e juli har tiotusentals palestinier sökt skydd  i 69 skolor som UNRWA använder som härbärgen.

Antalet fördrivna som sökt skydd i skolorna har nu uppnått 118 300. Enligt Chris Gunnes, talesman för UNRWA, var maxantalet härbärgen klarar omkring 100 000, en siffra som nu överstigits rejält.

Trots uppmaningar till omedelbart vapenstillestånd av FN:s säkerhetsråd, har våldet visat få tecken på att avta. Söndagen den 20:e juli var den blodigaste sedan fientligheterna började, med 13 döda israeliska soldater och mer än 100 döda palestinier, varav majoriteten civila. Mer än 600 palestinier och 30 israeler har dödats under de senaste två veckornas stridigheter.

De humanitära biståndsorganisationerna har mobiliserat biståndsförnödenheter från den internationella humanitära staden (IHC, International Humanitarian City) i Dubai. Ett 747 cargo –plan lyfte igår med 115 kubikton förnödenheter, varav bland annat 45 000 madrasser, 10 000 täcken och 220 hygienpaket.

Under de kommande dagarna kommer ännu mer hjälp flygas in till Amman, varifrån UNRWA kör in förnödenheterna till Gaza för utdelning. UNRWA har planerat att utöka donationerna till även livsmedelspaket eftersom även matförråden i Gaza minskar.

Prioriteten för de humanitära organisationerna är att säkra tillgången till mat, vatten, madrasser och hygienartiklar. FN:s livsmedelsprogram WFP fortsätter att utdela dagliga matransoner i samarbete med UNRWA, och har bistått mer än 50 000 människor under de senaste 24 timmarna.

En diplomatisk ansträngning för vapenstillestånd i Gaza intensifieras allt emedan Israel fortsätter sin attack i området.

Men för de civila förblir frågan om tillflyktsort den centrala. Gränsen mellan Israel och Egypten förblir praktiskt taget stängd efter en sjuårig Gazablockad som stängt av enklaven från omvärlden. Då IRIN News besökte ett av URWAS flyktinghärbärgen, var den vanligaste frågan: ”Vart kan vi ta vägen?”

UNRIC:s relaterade länkar:
Sverige bistår med tio miljoner kronor till Gaza
UNRIC:s artikel om livsmedelsdistribution under vapenstilleståndet
UNRIC:s faktablad om Gaza