Ursprungsfolkens bidrag till konst, litteratur och vetenskap lyfts fram

alt

altDen internationella dagen för världens ursprungsfolk firades för första gången år 1994 och har sedan dess årligen uppmärksammats den 9 augusti. FN uppskattar att 370 miljoner människor tillhör något av världens ursprungsfolk. Ursprungsfolken finns i fördelat i 90 av världens länder.

altSamerna tillhör världens ursprungsfolk, och gemensamt för de olika ursprungsfolken är att de levt på samma plats genom historien före det att länderna invaderats eller kolonialiserats. Ursprungsfolken har egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring. Deras bidrag inom konsten, litteraturen och vetenskapen lyfts fram genom årets tema: ”Urfolkens skapelser: vi firar historier och kulturer, vi skapar vår egen framtid”.

Samerna bor i fyra länder Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Detta stora landområde kallas för Sápmi. Sápmi breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till svenska landskapet Dalarna i söder.

FN har sedan år 2000 ett permanent forum för urfolksfrågor. Det har 16 medlemmar. Åtta medlemmar har utsetts av urfolksgrupper och åtta medlemmar har utsetts av stater.

Läsa mera om FN:s permanenta forum för urfolksfrågor

Läs mera om Samerna på http://www.samer.se/

På bilden ses dansare från Yellow Bird Apache framträda under ett möte för urfolkens rättgheter i Genève i juli 2011.
UN Photo/Jean-Marc Ferré