Trafficking- vår tids slaveri

human trafficking/Ira Gelb/ (CC BY-ND 2.0)

human trafficking/Ira Gelb/ (CC BY-ND 2.0)

18 oktober 2013- Trafficking av människor är vår tids slaveri. Människohandel är ett allvarligt brott och en grov kränkning av mänskliga rättigheter. Trafficking sker på hela jorden och påverkar nästan alla länder, antingen som ursprungs-, transit-, eller destinationsland. För att väcka uppmärksamhet och för att kämpa emot människohandel instiftades den Europeiska dagen mot människohandel. Dagen uppmärksammas idag, den 18 oktober för sjunde gången.

Den svenska EU kommissionären Cecilia Malmström förklarade i en intervju för Cyprus Broadcasting Cooperation, att även om slaveri i teorin avskaffades för flera år sedan, säljs hundratusentals människor fortfarande i verkligheten till och inom EU. ”Sårbara kvinnor och män, flickor och pojkar säljs främst för sexuella ändamål, men även för tvångsarbete, organhandel, slavarbete i hem, påtvingade äktenskap, tiggeri, stöld och illegal adoption”, sade hon.

Den årliga Människohandelsrapporten år 2012 från USA:s utrikesministerium konkluderade att Sverige, Danmark, Norge och Finland är transit- och destinationsländer för människohandel. Enligt rapporten jobbar de flesta offren för trafficking i de Nordiska länderna inom sexindustrin, byggbranschen, städbranschen eller i restauranger. ”De smugglade människorna tvingas jobba för att betala tillbaka skulder eller jobbar under hot av våld eller till och med voodoo”.
 
Malmström hänvisade till rapporten då hon tog upp situationen på Cypern, som hon anser att är pinsam. Cypern är nummer två i ordningen på USA:s utrikesministeriums bevakningslista, som säger att ”Cyperns regering uppfyller inte minimikraven för att förhindra trafficking, emellertid gör staten betydande ansträngningar för att bemöta kraven.
 
Fastän förbättringar görs, krävs mer. Cecilia Malmström förklarade att koordinerade initiativ behövs för att effektivt hantera problemet med människohandel. Hon sade ”Ett steg i rätt riktning är att den Europeiska kommissionen antog EU:s strategi för utrotning av människohandel (2012-2016)”. Strategin innehåller en rad konkreta och praktiska åtgärder som måste implementeras i alla medlems stater.