A-Ö Webbindex

Elíassons försvinnande glaciärer

UNDP:s goodwillambassadör Ólafur Elíasson använder sin isländska bakgrund för att visa effekterna av klimatförändringar med en fotoutställning av smältande glaciärer.

I ett nytt blogginlägg på UNDP:s webbplats  förklarar den dansk-isländska konstnären Elíasson bakgrunden till sin nya utställning ”The glacier melt series 1999/2019”.

Ólafur Elíasson är född och uppvuxen på Island. Innan han emigrerade till Danmark med sina föräldrar brukade han vandra på glaciärerna.

”Som barn och ung vuxen tog jag Islands naturliga miljö för givet, som något evigt och separat från den värld där jag hade vuxit upp i Danmark,” skriver Eliasson. ”Island var natur och Danmark var kultur och jag tänkte på glaciärerna som något bortom mänskligt inflytande.”

1999 fotograferade Ólafur Elíasson flera av Islands glaciärer från luften. ”Vid tillfället tänkte jag inte på att skriva ner deras koordinater eller planets höjd. Jag planerade inte att åka tillbaka och miljöfrågor var inte något fokus för mig.”

Tjugo år senare återvände han för att fotografera samma glaciärer från ungefär samma vinkel och på samma avstånd.

”Jag sammanställde bilderna från 1999 och 2019 för att skapa ett nytt konstverk ”The glacier melt series 1999/2019”. Konstverket vittnar om en viss förändring för vilken jag var helt oförberedd. Alla glaciärer har krympt avsevärt och vissa är svåra att hitta. Att jämföra dessa foton sida vid sida gör konsekvenserna av mänskliga handlingar på miljön smärtsamt och påtagligt verkliga. ”

En isländsk glaciär har redan försvunnit. I augusti 2019 deltog Elíasson i en unik och tragisk ceremoni för att uppmärksamma glaciären Oks försvinnande.

Cirka 90 personer, däribland Islands premiärminister och före detta irländska presidenten Mary Robinson, deltog i en ceremoni där en geolog läste upp en dödsattest för glaciären.

Elíasson säger att han hoppas att hans foton ”kommer att hjälpa till att driva åtgärder i den omfattning och hastighet som krävs för att säkerställa att kommande generationer – i stället för att sörja fler försvunna glaciärer – kommer att träffas för att fira deras överlevnad. Varje glaciär som förloras återspeglar vår passivitet. Varje glaciär som finns kvar kommer att vara ett bevis på de åtgärder som vidtagits i samband med klimatnödläget. Det internationella samfundet måste agera nu.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19