Mål 9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna energitjänster samt hållbara transportsystem och som ger motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet blir alltmer viktig i en urbaniserad värld. Mål 9 ska verka för att bygga upp en tålig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Agenda 2030