A-Ö Webbindex

Migration: Kraftfull drivkraft för tillväxt och dynamik

Antalet internationella migranter har uppskattningsvis ökat under de senaste fem decennierna. För närvarande är cirka 281 miljoner människor internationella migranter som bor i ett annat land än det land där de fötts. Den 18 december är den internationella migrationsdagen.

”I dag passerar över 80 procent av världens migranter landsgränser på ett säkert och ordnat sätt. Denna migration är en kraftfull drivkraft för ekonomisk tillväxt, dynamik och förståelse”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt meddelande på den internationella migrationsdagen.

Varje år möter människor runt om i världen de förödande effekterna av konflikter, sjukdomar, katastrofer och klimatförändringar som tvingar dem att migrera. I slutet av 2021 var svindlande 59,1 miljoner människor drivna från sina länder (55 miljoner år 2020). 53,2 miljoner människors öde berodde på konflikter och våld medan 5,9 miljoner personers situation berodde på katastrofer.

Under de senaste åtta åren har minst 51 000 migranter dött – och tusentals fler har försvunnit.

Migration bör vara ett val

”Bakom varje nummer finns en människa – en syster, bror, dotter, son, mamma eller pappa”, säger Guterres i sitt meddelande. ”Migranternas rättigheter är mänskliga rättigheter. De måste respekteras utan diskriminering – och oavsett om det faktum att de är i rörelse är påtvingat, frivilligt eller formellt auktoriserat.”

Generalsekreteraren betonar att sådana vägar som är baserade på mänskliga rättigheter inom migration måste utökas och diversifieras för att främja de hållbara utvecklingsmålen och ta itu med bristen på arbetskraft.

”Och vi behöver större internationellt stöd för investeringar i ursprungslandet för att säkerställa att migration är ett val, inte en nödvändighet.

”Det finns ingen migrationskris; det finns en solidaritetskris”, säger Guterres i sitt meddelande.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19