Sverige och Storbritannien bör inte underminera internationell lagstiftning

De Zayas 2 15.2.2016

De Zayas 2 15.2.2016

15.2.2016 – FN:s människorättsexpert Alfred de Zayas har idag uppmanat Sverige och Storbritannien att acceptera och utan dröjsmål även verkställa rekommendationerna som gjordes av FN:s oberoende arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden, UNWGAD gällande Julian Assange.

Enligt Zayas, FN:s särskilda rapportör om främjande av en demokratisk och rättvis världsordning, kräver en hållbar världsordning att stater respekterar för främjar mänskliga rättigheter och internationella avtal, samt beaktar bedömningar utfärdade av internationella människorättsorgan, arbetsgrupper och rapportörer.

”Speciellt de stater som säger sig stå vid frontlinjen för de mänskliga rättigheterna bör ge ett gott exempel, även om de inte är överens med FN-experternas slutledningar”, sade de Zayas.

”Internationell lagstiftning undergrävs i alla fall där stater anser sig kunna välja och plocka som de vill. Mänsklig värdighet är ett holistiskt koncept, och en ”à-la-carte” –approach till de mänskliga rättigheterna undergräver grundvalarna i hela värdesystemet”, betonade experten.

I ett offentligt uttalande uppmanade  tidigare i februari expertpanelen den svenska och brittiska regeringen att sätta ett stopp för Assanges frihetsberövning. Assange sökte skydd på Ecuadors ambassad i London år 2012 då han förlorade i Storbritanniens högsta domstol gällande huruvida han skulle överlåtas till Sverige för fortsatt utredning kring anklagelser för våldtäkt.

”Arbetsgruppen vidhåller att Assanges godtyckliga frihetsberövande bör få ett slut, hans fysiska integritet respekteras och så även hans rörelsefrihet”, sade panelens ordförande Seong-Phil Hong. ”Dessutom uppmanar panelen regeringarna att kompensera Assange.”

“Visselblåsare är vårt århundrades viktigaste människorättsförsvarare, speciellt då vi idag ser en kultur av hemlighetsmakeri, lyckta dörrar, missledande information och brist på tillgången till information samt en 1984 –liknande övervakning av privatpersoner, självcensurering och grova överträdelser av de mänskliga rättigheterna”, avslutade de Zayas. ”Ett snabbt verkställande av panelens rekommendationer skulle utgöra ett gott exempel för resten av världen.”