A-Ö Webbindex

Utbildning ger flickor kraft för liv och arbete

FN:s internationella dag för flickor. ”För närvarande befinner sig 130 miljoner flickor utanför skolsystemet, och efter covid har det skett en ökning av graviditeter hos flickor i utsatta positioner. De har alltså inte kunnat återgå till skolan”, säger Adina Nivukoski, en 22-årig finländska som var en av ungdomsrepresentanterna på Transforming Education Summit 16-19 september 2022.

I Afghanistan har flickor exempelvis tvingats lämna skolan sedan talibanerna återvände till makten för ett år sedan. Det finns många flickor, särskilt bland unga som lever i fattigdom eller i rurala områden, som lever med negativa erfarenheter till följd av tidiga äktenskap och ungdomsgraviditet.

Globalt fullföljer fyra av fem flickor grundskolan men bara två av fem slutför gymnasiet. Lägre förväntningar på flickors prestationer i andra ämnen än läseämnen samt brist på förebilder blir hinder för flickor att utveckla nödvändiga färdigheter för framtida karriär, såsom digitala färdigheter eller färdigheter inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Detta minskar i sin tur deras uppfattning om självförmåga samt ledarkunskap och kan leda till att flickor utesluts från att utveckla färdigheter som är avgörande för att delta i den fjärde industriella revolutionen. Till sådana egenskaper hör innovativt och kritiskt tänkande, problemlösning och entreprenörskap. Till följd av detta lämnar många tonårsflickor skolan utan de färdigheter som krävs för att lyckas med jobb under vår era. Idag är mer än 1,1 miljarder flickor redo att ta sig an framtiden. Varje dag bryter flickor gränser och barriärer, tar itu med frågor som barnäktenskap, ojämlikhet i utbildning, våld, klimaträttvisa och orättvis tillgång till sjukvård. Flickor bevisar att de är ostoppbara.

Vår tid är nu – våra rättigheter, vår framtid

En grupp skolflickor promenerar längs en järnvägsräls
Foto: Unsplash/Saeed Siddiqui

Det finns fortfarande mycket arbete kvar för att främja jämställdhet och stärka kvinnors roll. Att förhindra alla former av diskriminering av kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan det har också en gynnsam effekt på alla andra utvecklingsområden. Ett steg längre togs redan under Transforming Education Summit, det första i sitt slag, som hölls för att ta några nödvändiga steg för att stödja de kriser inom utbildningssektorn som finns samt för att stödja jämlikhet angående utbildning av hög kvalitet. ”Under toppmötet deltog jag i flera diskussioner och paneler om relationen mellan covid och flickors utbildning runt om i världen. Många olika sidor av verkligheten öppnades för mig, och jag vill belysa denna fråga. Jag är ivrig att ta det jag lärt mig och arbeta för att förbättra flickors tillgång till utbildning globalt”, säger Adina. Världens 600 miljoner tonårsflickor har gång på gång visat att de, givet kompetensen och möjligheterna, kan vara de förändringsskapare som driver sina samhällen framåt och bygger upp ett samhälle starkare för alla, inklusive kvinnor, pojkar och män. Att stärka kvinnor och flickor och främja jämställdhet mellan könen är avgörande för att påskynda en hållbar utveckling.

Flickor är redo för ett decennium av framåtrörelse. Det är dags för oss alla att ta ansvar – med och för flickor – och att investera i en framtid som tror på deras handlingskraft, ledarskap och potential. ”Vi bör tänka på framtiden som ljus. Mitt budskap till unga tjejer är att inte ge upp. Det är okej att vara rädd. Det är okej att gråta. Allt är okej. Men att ge upp är inget alternativ. Efter varje mörk natt kommer en ljus morgon”, säger Mursal Fasihi, 17-årig flicka från Afghanistan som vägrar ge upp hoppet om att gå tillbaka till skolan. Du kan läsa hela hennes berättelse här. Den 19 december 2011 antog FN:s generalförsamling en resolution som anger den 11 oktober som den internationella dagen för flickor. Detta beror på behovet av att erkänna flickors rättigheter och de unika utmaningar som flickor står inför runt om i världen. År 2022 firar vi 10-årsdagen av detta datum.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19