A-Ö Webbindex

Världen på väg mot en temperaturhöjning på 2,5 grader

COP27. Det första ministermötet på hög nivå om ambitionerna inför år 2030 har ägt rum vid FN:s klimatkonferens COP27, med en kollektiv uppmaning att omedelbart öka klimatåtgärder och stöd.

Rundabordssamtalen om begränsningsambitioner och åtgärder som bör genomföras före 2030, inleddes med en skarp rapport från UN Climate Change. Enligt rapporten är världen på väg att hålla sig under Parisavtalets temperaturmål.

Rapporten visade att genomförandet av nuvarande löften från nationella regeringar skulle öka utsläppen med 10,6 % till 2030 och sätta världen på rätt spår för en 2,5°C varmare värld i slutet av seklet.

”Det här är situationen just nu”, säger FN:s verkställande sekreterare för klimatförändringar Simon Stiell. ”Världen böjer kurvan för utsläpp av växthusgaser nedåt, men dessa ansträngningar är fortfarande bedrövligt otillräckliga för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C.”

Enligt FN:s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) måste utsläppen av växthusgaser nå en topp senast 2025 och minska med 43 % till 2030 för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.

Kvinnor är betydelsefulla

Ayshka Najib, ungdomsaktivist verksam inom UNICEF, i full färd med ett konstsamarbete i ungdomspaviljongen. Foto: UN News/Laura Quiñones

Medan förhandlingarna om konferensresultatet fortsatte, kräver kvinnor och unga aktivister ett större inflytande i processen. ”Ingenting om oss, utan oss”, sa UNICEF-förespråkaren Ayshka Najib när hon målade ett av de färgglada konstverken som visades upp i konferensens ungdomspaviljong med syftet att skildra kvinnors roll i klimatåtgärder.

Enligt den unga klimataktivisten har kvinnor och unga flickor i all sin mångfald lett klimatrörelsen i århundraden, så de ska inte stängas ute.

”Kvinnor och flickor är viktiga, effektiva och kraftfulla ledare för att hantera klimatkrisen. Men de förblir till stor del undervärderade och underskattade med begränsad tillgång till utbildningstjänster och den teknik som krävs för effektiv anpassning till klimatförändringarnas effekter”, sa FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed vid ett evenemang med fokus på kvinnor i Afrika. ”Det finns en mycket enkel och effektiv lösning – sätt kvinnor och flickor främst”, uppmanade hon.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19