Borgmestre fra europæiske storbyer samt New York forpligter sig på at reducere CO2 udslippet

0
429

FN’s Generalsekretær Ban ki-Moon opfordrede ved et nyligt afholdt pressemøde, USA, Kina, Indien og Europa til at stå sammen omkring et globalt lederskab, der skal tackle klimaudfordringerne.Generalsekretæren understregede problemets alvorlighed og påpegede at netop disse lande kan vise vejen frem.

Generalsekretæren bød også Præsident Obamas engagement i klimasagen velkommen og udtalte: ” Jeg er meget optimistisk omkring hans engagement; han er meget proaktiv med omkring implementering af politik på store områder.” Han tilføjede: ” At nå en ny klimaaftale i år, vil kræve direkte involvering af verdens ledere. Vi har brug for direkte involvering fra toppen af regeringerne.”

Generalsekretæren bekræftede at FN planlægger et klimamøde for statsledere i forbindelse med Generalforsamlingens møde i september. Mødet vil være forberedende til klimatopmødet i København i december, hvor der gerne skulle nås en global klimaaftale.

Samme dag underskrev 350 borgmestre fra 23 lande i Europa en aftale, der skal nedsætte deres CO2 forbrug med 20 % inden år 2020. Dette vil spare omkring 10,4 milliarder i energiomkostninger.

Aftalen forpligtiger byerne, inklusiv London, Paris og Bruxelles, til at gøre en større indsats, end det de enkelte landes regeringer allerede har forpligtet sig på.

Fra amerikansk side er det ikke kun Præsident Obama, der er klar til handling, også New Yorks borgmester Michael Bloomberg annoncerede i forbindelse med den europæiske aftale, at også han bakker op om den europæiske handlingsplan og lovede at målet for New York er, at sænke CO2 udslippet med 30 % inden år 2030.

Kilde: Velo-city 2009

 

New Yorks Borgmester, her sammen med Ban ki-Moon, har sammen med 350 borgmestre fra europæiske storbyer forpligtet sig på en CO2 reducerende aftale.

Photo: UN/Mark Garten