Generalsekretærens besked på International Dag for Analfabetisme

0
484
alt

altI en verden præget af enorm rigdom, i en verden hvor uddannelse og viden er den nødvendige billet til et bedre liv, er omfanget af analfabetisme oprigtigt rystende.

Omkring 776 millioner voksne – de fleste af dem kvinder – har ingen sikker beherskelse af hverken det mest fundamentale i læsefærdighed eller i regnekundskaber.

75 millioner børn går ikke i skole. Og selv for dem som starter på en uddannelse er raterne for frafald meget høje.

Alligevel ville der ikke skulle meget til for at ændre denne forfærdelige status quo. Som Dr. Lalage Bown, der vil afholde dette års forelæsning på den internationale dag for analfabetisme, påpegede; ”selv den simpleste tilegnelse af viden kan have dyb effekt, både personligt, socialt og politisk.”

Med dette in mente fokuserer dette års ceremoni på den bemyndigelse som viden giver. Viden giver folk værktøjerne til at forbedre deres levevilkår, deltage i beslutninger i deres lokalsamfund, få adgang til information om sundhed, samt meget mere. Vigtigere end alt andet, så sætter det folk i stand til at realisere deres rettigheder som borgere og som mennesker.

Analfabetisme handler ikke kun om at læse og skrive; det handler om respekt, mulighed og udvikling. På denne internationale dag for analfabetisme, beder jeg indtrængende alle partnere om at styrke deres indsats for at promovere vidne globalt, og om at bakke op om denne støtte med de nødvendige ressourcer for at nå et reelt fremskridt.

Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær