Den Internationale Modersmålsdag – 21. februar 2011

0
475

title

Ved FN’s Generalforsamling den 16. maj 2009 blev medlemslandende opfordrede til “at fremme bevarelse og beskyttelse af alle sprog, der anvendes af folk i verden”. I dette års budskab, siger UNESCOs generaldirektør Iria Bokova: “Alle sprog er forbundet via deres oprindelse, men hvert sprog er en unik kilde til at kunne forstå, skrive og udtrykke virkelighed.”

Den 22. og 23. februar mødes eksperter I Paris for at diskuterer forskellige emner, her i blandt oversættelse, gensidig forståelse, stereotyper samt hvordan der bygges bro mellem globale og lokale sprog. 

Vigtigheden af Den Internationale Modersmålsdag stiger hvert år – flere og flere lande organiserer uddannelsesmæssige og kulturelle events.

Arbejdet med sprog i f.eks. undervisningen har til formål at fremme adgangen til bedre uddannelser – et formål der er baseret på de fælles UNESCOs strategier vedrørende sprog og flersprogethed.

UNIESCO har 3 hovedprincipper for at forbedre tilgangen til sprog og uddannelse i det 21. århundrede. Disse er:

Instruktioner på modersmålet for fremme af integrationen og kvaliteten af uddannelse. Disse instruktioner skal bygge på den viden og erfaring som både elever og lærere har.  UNESCO støtter undersøgelser der viser at modersmålsundervisning er en afgørende faktor for at kunne læse og skrive og dermed lære.

Tosproget og/eller flersprogede uddannelser på alle niveauer, for fremme af ligestilling og afspejle den mangfoldighed af sprog i samfundene. Hovedformålet er at gøre det muligt at bruge minimum tre sprog i undervisningen i flersprogede sammenhænge.

Sidste men ikke mindste er det meningen at fremme sprog som en væsentlig del af tværfaglig uddannelse, for at kunne forstå andre mennesker og på den måde opbygge respekt for menneskerettighederne.

Her kan du, på engelsk, læse mere om: