”Den usynlige dræber” og dens 7 millioner ofre

0
617
Invisible killer main photo

Invisible killer main photo

25.10.2016 – 7 millioner mennesker dør hvert år på grund af den samme ”usynlige dræber”; nemlig luften vi indånder. Urbanisering, industrialisering, transport og kemiske varer har forvandlet vores ilt til en giftig substans.

Disse forurenende faktorer er alle blevet drøftet ved den nylige Habitat III-konference i Quito om bosætning og bæredygtig byudvikling. Denne konference fandt sted på et afgørende tidspunkt, eftersom det forudses, at 70 % af verdens befolkning vil leve i byerne i 2050. På konferencen skulle den nye urban-dagsorden vedtages – en dagsorden, der nytænker den måde vi bygger, administrerer og lever på i byerne.

For at skabe opmærksomhed omkring farerne ved luftforurening hos den offentlige sektor, den private sektor og befolkningen i almindelighed er kampagnen ”Indånd Liv” (Breathe Life) blevet udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Koalitionen for Klima og Ren Luft og den norske regering.

Denne kampagne kæmper for implementeringen af bedre og mindre luftforurenende praksisser i byerne, såsom indføring af miljøvenlige transportmidler, mindre forurenende energisystemer og bedre forvaltning af affald.

Invisible killer photo 2

Ifølge WHO bor 92 % af verdens befolkning i områder, hvor luftkvaliteten ikke er i overensstemmelse med de nødvendige grænser, og kun 1 ud af 10 mennesker indånder ren luft.

Ud af de 7 millioner mennesker, der er døde på grund af sygdomme grundet luftforurening, døde 4,3 millioner på grund af den forurening, der finder sted indendørs, imens 3,7 millioner mennesker døde grundet den forurening, der finder sted udendørs. Samlet set er 12 % af dødsfaldene i verden relateret til luftforurening – hvilket især er noget, der rammer kvinder, børn og ældre mennesker.

Selv om luftkvaliteten i Europa er blevet forbedret over de seneste årtier takket være et fald i mange forurenende arbejdspladser, kan 600.000 dødsfald om året stadig knyttes til luftforurening. Regningen for den slags forurening beløber sig til 1600 milliarder US Dollars om året.

Niveauerne af luftforurening i byområder er ofte højere i byer med lave indkomster. Årsagerne for dette er enkle: hurtig industriel udvikling, få bindende miljølove, og forurenende bilparker er de vigtigste bidragydere til luftforurening.

I blandt andet Afrika dræber luftforurening flere mennesker end vand eller underernæring. Hvert år forårsager det 712,000 dødsfald og dækker over et økonomisk tab på 447 milliarder US Dollars, ifølge en nylig rapport fra OECD.

Hovedformålet med kampagnen er at reducere antallet af dødsfald i forbindelse med luftforurening med halvdelen inden 2030, hvilket er årsfristen for fuldførelsen af Verdensmålene for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af 193 FN-medlemsstater i september, 2015.

Du kan finde mere information om ”den usynlige dræber” her.