Hvad der ikke kan måles, kan ikke styres

0
441
WaterGirls1 SouthSudan

WaterGirls1 SouthSudan

25.10.2016 – Internationale eksperter og kvinders fortalere mødes ved det 6. Globale Forum om Kønsstatistik den 24.-26. oktober i Helsinki, Finland, for at drøfte måder at forbedre data om køn for derved at kunne støtte bedre politiske tiltag for kvinder og piger samt det 5. Verdensmål for bæredygtig udvikling.

At opnå Verdensmål 5, som opfordrer til ligestilling og selvstændiggørelse af kvinder og piger, kræver opdelt data for at sikre, at alle kvinder og piger – og især de mest sårbare – er inkluderet.

Arrangementet følger efter den internationale dag for pigebørn (11. oktober), hvis tema i år er at fokusere på bedre og mere data til understøttelse af fremskridt for piger. Som FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, sagde på denne internationale dag: ”Hvad der ikke kan måles, kan ikke styres.”

Verdensmålene for bæredygtig udvikling har øget bevidstheden om behovet for bedre data. ”Med et Verdensmål, der fokusere udelukkende på ligestilling mellem kønnene og næsten en tredjedel af indikatorerne værende relevante for kønsanalyse, har Verdensmålene lagt et betydeligt pres på landendes statistiske kapacitet til at opfylde de nye krav om kønsdata fra netop Verdensmålene,” siger Stefan Schweinfest, direktør for FN’s Statistiksorganisation, i en pressemeddelelse.

”Det forventes, at dette vil udmønte sig i en øget efterspørgsel for kønsspecifikke statistikker af høj kvalitet, som er produceret regelmæssigt og giver konkret og objektiv viden om kvinders status sammenlignet med mænds,” tilføjede han.

Mere end 200 deltagere vil være til stede ved det 6. Globale Forum om Kønsstatistik, herunder nationale statistikere, embedsmænd, kvinders fortalere, politiske og statistiske eksperter fra regionale og internationale organisationer, og forskere fra den akademiske verden og tænketanke. Den tidligere finske præsident, Tarja Halonen, er hovedtaleren.

Forummet i år vil fokusere på bedste praksisser for – samt udfordringer omkring indsamling, produktion, formidling og anvendelse af kønsspecifikke statistikker, samt mulighed for at gennemgå datatilgængelighed og kønsmæssige datamangler.

Mere information om Forummet kan findes her.

globalforum powerpoint un tk logo 0525915R1