TO DAGES INTERNATIONALE TOPMØDER I KØBENHAVN MED FOKUS PÅ AFRIKA OG KVINDERS LIGESTILLING

0
428

Ny Afrikakommission på statschefsniveau skal finde bæredygtige løsninger for at få Afrikas unge i job. International konference skal identificere holdbare indsatser for ligestilling og bekæmpelse af fattigdom.

Afrikakommissionen
En ny international Afrikakommission skal finde nye innovative strategier for at skabe jobs til de mange millioner unge i Afrika. Unge og beskæftigelse er et underprioriteret område i den internationale bistandspolitik, selvom det er en nøgleproblemstilling for Afrika i dag.

Kommissionen er ambitiøst sammensat af stats- og regeringsledere fra Tanzania, Mozambique og Danmark, fremtrædende erhvervsfolk, internationale eksperter og repræsentanter fra FN, Den Afrikanske Union, Verdensbanken og EU. Flertallet af medlemmerne kommer fra Afrika. Den danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen, er formand for kommissionen.

Der er et akut behov for at finde nye innovative strategier, der kan sikre nye jobs og bedre fremtidsudsigter for de unge i Afrika:

  • Der er i dag brug for op mod 15 millioner nye jobs i Afrika bare for at følge med befolkningstilvæksten, men der bliver kun skabt 8,5 millioner nye jobs.
  • 46 procent af befolkningen i Afrika er mellem 5 og 25 år.
  • I 2007 faldt den langsigtede udviklingsbistand til Afrika trods enighed om at fordoble bistanden inden år 2010.
  • En række af FN’s 2015-Mål for Afrika vil ikke blive opfyldt.

International konference for kvinders ligestilling
Dagen efter Afrikakommissionens første møde inviterer den danske regering til en international konference for økonomisk ligestilling. Konferencen sætter fokus på kvinders økonomiske ligestilling, bl.a. i Afrika.

Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen, Liberias præsident Ellen Johnson-Sirleaf og Mozambiques premierminister Luisa Diogo holder key note speeches to the Conference.

Det er en kendsgerning, at når kvinder har lige rettigheder og muligheder, stiger BNP, virksomhedernes vækstmuligheder øges og befolkningens sundhedstilstand forbedres. Men situationen i dag er langt fra tilfredsstillende. Derfor har den danske regering taget initiativ til en konference, der skal identificere holdbare indsatser, der skaber ligestilling og bekæmper fattigdom. Konferencen er en del af regeringens internationale kampagne for global ligestilling: MDG3 Global Call to Action.

Tid og sted
Afrikakommissionen holder sit første møde onsdag den 16.april 2008 kl. 12.00-17.30 i Eigtveds pakhus, Asiatisk Plads, København, Danmark. Efter mødet er der pressemøde klokken 17.30-18.00. Der vil være mulighed for fotografering 11.45-12.00, når Kommissionens medlemmer ankommer.

Konferencen om kvinders økonomiske ligestilling finder sted torsdag den 17.april 2008 kl. 10.00 – 17.00