Fødevarebårne sygdomme bekæmpes i samarbejdet mellem WHO og DTU

0
14
Billede af en tallerken mad
Samarbejdet mellem WHO og DTU er vigtig forskning for vores alles fremtidige fødevaresikkerhed. Foto: Unsplash/ Hermes Rivera

WHO og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har fornyet deres samarbejde om antimikrobiel resistens (AMR) i fødevarer. Samarbejdet mellem WHO og DTU strækker sig tilbage til 2002, og sigter mod at styrke forståelsen og responsen på AMR i fødevarer.

DTU’s Nationale Fødevareinstitut har ledet One Health AMR-overvågningen og forskning, der danner grundlag for politikker, der reder tusindvis af liv.

Den skjulte trussel i vores madvarer

AMR er en af de største globale sundhedstrusler og skyldes overforbrug af antibiotika i landbrugssektoren. Resistente patogener spredes let gennem forurening og global handel, hvilket gør kontrol af AMR i fødevarer til en prioritet.

DTU har siden 1999 støttet WHO’s globale netværk for fødevarebårne infektioner og AMR-surveillance. Centret har bidraget til kapacitetsopbygning gennem laboratorieprotokoller, træning og støtte til WHO’s globale overvågning af AMR og fødevarebårne sygdomme.

Genomsekventering af hele genomet supplerer eksisterende overvågning af fødevarebårne sygdomme og gør det muligt for forskere mere præcist at bestemme kilden og transmissionen af patogener samt lære mere om gener og mutationer, der forårsager resistens over for antibiotika.

DTU hjælper WHO med at forbedre kapaciteten i internationale, nationale og regionale laboratorier, der deltager i WHO’s Globale Overvågningssystem for Antimikrobiel Resistens og Brug (GLASS). Det hjælper med at øge viden og implementere vejledning om AMR og overvågning af fødevarebårne sygdomme. Foto: Unsplash / Adrian Lange

Samarbejde mellem WHO og DTU forbedrer opdagelsen af sygdomsudbrud

På grund af det enestående detaljeniveau, det giver, ændrer hele genomsekventering radikalt, hvordan forskere opdager og overvåger mikrobielle farer inden for fødevarekæden, hvilket forbedrer opdagelsen af sygdomsudbrud, informerer om reaktioner på udbrud og vejleder en One Health-tilgang.

DTU National Food Institute har været afgørende for at yde teknisk support til lande, der implementerer Tricycle-projektet til integreret One Health-overvågning af antibiotikaresistent E. coli i flere sektorer, herunder menneskers sundhed, dyresundhed og landbrug. Hele genomsekventering vil hjælpe med at definere forbindelserne mellem E. coli, der forårsager sygdom hos mennesker, og dem, der findes i mad og i miljøet.

Læs også:

WHO opfordrer til forbud mod transfedtsyre i fødevarer

Luftforurening: Verdens største miljømæssige sundhedstrussel

Sulten efter en løsning på madspild?

Gaza står over for truslen om hungersnød

Mere end hver tredje kræfttilfælde kan forebygges