A-Ö Webbindex

75 sätt FN gör skillnad: Främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning

75 sätt FN gör en skillnad: Främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning

I samband med FN:s 75-årsjubileum 2020 publicerar vi artiklar för att visa hur FN gör skillnad i världen.

FN har varit i framkant i kampen för att säkra rättigheterna för personer med funktionsnedsättning genom att främja deras möjligheter att delta i sociala, ekonomiska och politiska samhällen runt om i världen. FN har visat att personer med funktionsnedsättning är en samhällelig resurs och mer än 150 länder har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som syftar till att främja deras rättigheter och värdighet.

#ShapingOurFuture #UN75

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19