75 sätt som FN gör skillnad: Bekämpar organiserad brottslighet 37/75

FOTO: Unsplash/Bill Oxford

FN:s 75-årsjubileum: 75 sätt som FN bidrar till skillnad: 

Transnationell organiserad kriminalitet undergräver den hållbara utvecklingen och möjligheterna för att uppnå FN:s globala mål – inkluderat de mål som är helt nödvändiga för att uppnå fred, säkerhet, ett väl fungerat rättssystem, ekonomisk tillväxt och likhet inför lagen. Organiserad kriminalitet är mångfaldig och består av en rad olika förbrytelser och kriminella handlingar. Sådana handlingar undergräver också statliga institutioner och länders ekonomiska system genom tvättning av pengar, korruption och annan ekonomisk kriminalitet.

FN:s kontor för narkotika och kriminalitet (UNODC) samarbetar med olika länder och organisationer för att bekämpa transnationell organiserad brottslighet genom att erbjuda dem juridiskt och tekniskt bistånd för att bekämpa korruption, tvättning av pengar, människohandel och människosmuggling. UNODC hjälper dem också med att stärka sina rättsstater och förhindra terrorangrepp. UNODC är världsledande inom kampen mot människohandel, och i samarbete med Världsbanken hjälper organisationen länder med att vinna tillbaka pengar som stulits av korrupta myndighetspersoner. UNODC har spelat en nyckelroll i att förhandla fram relevanta internationella avtal som FN-konventionen mot korruption och FN-konventionen mot transnationellt organiserad brottslighet.