Avtal med ursprungsfolk bör hedras

Indigenous people in Totonicapán, Guatemala.

Indigenous people in Totonicapán, Guatemala.

9 Augusti 2013- Temat för årets Internationella dag för världens ursprungsfolk som firas den 9 augusti är ” Hedrande av fördrag, avtal och andra konstruktiva överenskommelser”.

Dagen lyfter fram hur viktigt det är att stater hedrar överenskommelser som gjorts mellan stater, dess befolkning och ursprungsfolket. Dessa överenskommelser har gjorts för att erkänna ursprungsfolkets rätt till deras land och för att etablera ett ramverk för att bo i närheten och stiga in i ekonomiska samarbeten. ”Jag uppmanar medlemsstater att ta konkreta steg för att lyfta fram de utmaningar ursprungsfolk upplever, speciellt deras marginalisering och utslagning. Detta kan göras genom att hedra alla överenskommelser och åtaganden samt genom att undersöka ytterligare alternativ för förbättring”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande på den internationella dagen.

FN uppmärksammar dagen i New York med ett specialevenemang där högre FN tjänstemän och cirka 2000 representanter för ursprungsfolksgrupper världen över deltar.

Dessutom, kommer hundratals människor att anlända till Manhattan efter att tillsammans rest tusentals kilometer på kanot och hästrygg. Evenemanget hedrar speciellt ”Two Row Wampum” avtalet från 1613 mellan Holländska immigranter och Haudenosaunee konfederationen bestående av 6 nationer med huvudstad i Onondaga nationen i federalstaten New York. Avtalet garanterar en fredfull samlevnad mellan Haudenosaunee och de Holländska immigranterna.

Navi Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, säger att exploatering och expropriering av ursprungsfolk fortsätter än idag: ” Hedrande av avtal har i många fall beskrivits som ett sakralt åtagande som kräver god tro på båda parters sida för att genomdrivas. Dessvärre tvingas ursprungsfolk ofta gå till rätten för att få stater att leva upp till sina löften”, sade Pillay i sitt meddelande på Internationella dagen för världens ursprungsfolk.

Ursprungsfolk är anmärkningsvärt mångfaldiga – fler än 5000 grupper i cirka 90 länder. De uppgör mer än 5 procent av världens befolkning, det vill säga runt 370 miljoner människor.