A-Ö Webbindex

UNICEF: Ge varje barn alla rättigheter

Barn har rätt att överleva och att trivas. De har rätt att leva i en hållbar värld och att få en rättvis chans i livet. Barn har rätt att växa upp i en miljö utan våld och sist men inte minst har de rätt att lära sig och att utbilda sig.

Dessa är bara några av de avgörande rättigheter som beskrivs i barnkonventionen. Den daterar vi så långt tillbaka som till den 20 november 1989, 30 år efter att FN:s generalförsamling antog deklarationen om barnets rättigheter redan 1959 på exakt samma datum. Den 20 november är FN:s internationella dag för barn och det är en mycket speciell dag för FN:s barnorganisation UNICEF.

För varje barn

Konventionen om barnets rättigheter undertecknades av 190 länder. Detta gör detta avtal till den konvention som de flesta länder i världen någonsin har ratificerat. Rättigheterna i konventionen gäller alla barn under 18 år, oavsett nationalitet, kön, kön, social status, religion och kultur.

Ändå står vissa barn i de nordiska länderna inför ojämlika möjligheter. Medan de nordiska länderna har starka välfärdssystem är barnfattigdom fortfarande ett ämne som beslutsfattare måste ta hänsyn till. Inget barn får lämnas utanför. Varje barn har rätt att leva i en hållbar värld och att få en rättvis chans i livet.

Nordiska barn i fattigdom

I de nordiska länderna finns det ingen så kallad ”fattigdomsgräns”. Men enligt OECD:s metod för att beräkna fattigdom finns det fortfarande barn i Norden som lever i relativ fattigdom. Relativ fattigdom innebär att barnen inte är så fattiga att de inte får mat eller har kläder att ha på sig till skolan. Men det betyder att deras föräldrar tjänar mindre än genomsnittet. I dessa familjer kan barnen inte delta i fritidsaktiviteter och sport, eftersom deras föräldrar inte har råd. Rädda barnens Barnfattigdomsrapport från 2021 visar att cirka 196 000 barn i Sverige gör det. Deras fattigdom har en potentiell stor negativ inverkan på deras sociala liv och välbefinnande. Att inte kunna delta i idrottsaktiviteter kan till exempel få barnet att känna sig utanför och kan i vissa fall leda till mobbning.

Barn med ballonger
Foto: UNICEF

Klimatförändringarna påverkar också barn

FN:s kommitté för barnets rättigheter har publicerat en allmän kommentar om barns rättigheter och miljö med särskilt fokus på klimatförändringar. Kommitténs arbete med att utveckla den allmänna kommentaren stöddes av en styrgrupp ledd av dess officiella partner, Terre des Hommes, i samarbete med olika intressenter som till exempel Children’s Environmental Rights Initiative (CERI), OHCHR och Child Rights Connect, och vägleddes av experter, rådgivare och ett globalt barnrådgivningsteam.

För varje rättighet

Globala klimatförändringar, vattenbrist, livsmedelsbrist, lärandeförluster och ett rekordstort antal konflikter och katastrofer slår till med sådan kraft att fler barn än någonsin tidigare behöver vår hjälp över hela världen. Dessa kriser kräver systematiska lösningar. Därför samlar Internationella barnens dag 2023 företagsledare, politiska beslutsfattare, experter, påverkare, ungdomsröster, civilsamhället och organisationer för att skydda varje barn, allas rättigheter. Läs mer om UNICEFs arbete här.

#ForEveryChild, All Right!

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19