Generalsekreterarens meddelande på Internationella fredsdagen

Bästa vänner,

Fred är ett av mänsklighetens mest grundläggande behov. Det är också FN:s viktigaste kall.

Fred fastställer vår uppgift och vår agenda och sammanfattar allt vårt arbete i världen, från fredsarbete och förebyggande diplomati till att arbeta för de mänskliga rättigheterna och utveckling.

Detta fredsarbete är otroligt viktigt, men samtidigt svårt. I otaliga samhällen i världen förblir fred ett fjärran mål. I flyktinglägren i Chad och Darfur och på gatorna i Baghdad går vägen till fred via motgångar och lidande

Den Internationella fredsdagen den 21 september är ett tillfälle då vi kan utvärdera vad vi hittills gjort för att befrämja fred och alla människors välmående.

Dagen är en möjlighet att värdera allt det vi redan åstadkommit och att binda oss vid allt det arbete som återstår.

Det är också meningen att dagen skall präglas av global vapenvila och vara ett tjugofyra timmar långt andrum från den rädsla och osäkerhet som plågar så många platser. 

Idag uppmanar jag alla länder och alla som strider att respektera denna vapenvila och jag ber alla människor i hela världen att iaktta en minuts tystnad klockan 12 lokal tid.

Samtidigt som vapnen tystnar kan vi tänka på det pris vi alla betalar på grund av konflikter och vi kan lova att göra allt i vår makt så att den paus vi hade i dag blir bestående.

Låt oss lova, idag på den Internationella fredsdagen, att inte bara prioritera fred utan att också göra det till en passion. Låt oss lova att göra mera, oberoende av var vi är och vad vi kan för att varje dag skall vara en fredsdag.

Tack.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon,  
New York, 21 september 2007