Världsledare samlas på FN i New York

FN:s 76:e generalförsamling startar idag med den årliga allmänna debatten. Enligt traditionen är Brasiliens president den första talaren, följt av värdlandet USA. Den allmänna debatten kan följas live på FN:s webb-tv.

Eventet börjar klockan 09:00 lokal tid, och klockan 15:00 Svensk tid, efter generalsekreterarens rapport om organisationens arbete.

Utöver den allmänna debatten präglas mötet av många bilaterala sammankomster mellan enskilda ledare och höga FN-tjänstepersoner. I söndags träffade FN:s generalsekreterare statsminister Stefan Löfven. Generalsekreteraren berömde Sverige för sitt generösa bidrag och stöd till den gemensamma agendan. Han uttryckte uppskattning för Sveriges fortsatta engagemang för ett förnyat multilateralt samarbete och för FN. Generalsekreteraren och statsministern diskuterade också förberedelserna inför COP26 och Stockholm+50, liksom utvecklingen i Afghanistan och andra konfliktsituationer.

Bygget av motståndskraft

Under temat ”Building Recilience through hope”, och mot bakgrund av COVID-pandemin och den globala osäkerhet som råder, kommer generalförsamlingens öppning att understryka behovet av större angelägenhet och ambitionsnivå för attbekämpa pandemin och säkerställa en rättvis och grön återhämtning. Även påskyndandet av genomförandet av målen för hållbar utveckling understryks.

Utöver den allmänna debatten kommer årets möte att starta en rad internationella FN-konferenser under 2021 som förväntas lyfta åtgärder och lösningar som väcker det intresse som krävs för att säkra ett friskt, fredligt och säkert liv för alla. Ytterligare evenemang på högnivå vid UNGA kommer att understryka dessa ledande teman. Dessa inkluderar ’Food Systems Summit’ (den 23 september), säkerhetsrådets debatt om klimat och säkerhet (den 23 september) och en högnivå dialog om energi (den 24 september)