Behövs: 2 miljoner lärare, 4 miljoner klassrum, 16 miljarder dollar

learning

learning

FN har lanserat ett massivt initiativ kallat ”Education First”, utbildning främst, i kampen för att uppnå universell grundskolning för alla barn. Grundskola för alla är ett av millenniemålen som skall uppnås tills år 2015.

Under lanseringen tillkännagav FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att 1,5 miljarder dollar ny finansiering har säkrats.

61 miljoner barn i grundskoleåldern fullföljer inte sin skolgång, detta på grund av många olika orsaker. Så många som 250 miljoner barn kan inte läsa, skriva eller räkna ordentligt. Trots dessa antal spenderas endast 2 % av allt humanitärt bistånd på utbildning.

Det nya initiativet skall tackla de följande problemen:

•    Världen behöver två miljoner nya lärare
•    Världens fattigaste länder behöver nästan fyra miljoner klassrum för att kunna hysa in dem som inte nu går i skola
•    För detta behövs 16 miljarder dollar, och ytterligare 8 miljarder för att uppnå universell högstadieutbildning.

”Vi får inte ge upp förrän varje barn, varje ungdom och varje vuxen har möjligheten att gå i skola, lära sig och kan bidra till sitt samhälle”, sade Ban Ki-moon. ”Detta är vår uppgift, detta är vår hemläxa. Låt oss klara detta prov för alla världens barns bästa. Låt oss sätta utbildning främst.”

Ban Ki-moon presenterade en grupp av så kallade FN-mästare som givits uppdraget att galvanisera stöd för initiativet hos regeringar och mellanstatliga organisationer. FN-mästarna inkluderar Sydafrikas president Jacob Zuma, premiärministrarna från Danmark, Australien och Kroatien, samt ledarna för världsbanken, UNICEF och UNESCO.

Australien, Bangladesh, Sydafrika, Östtimor och Danmark var bland de länder som genast lovade att intensifiera sitt stöd för det nya globala partnerskapet. Utöver detta har även ett dussin toppbolag och privata fonder mobiliserat 1,5 miljarder i ny finansiering för att försäkra en relevant utbildning av god kvalitet för alla barn och ungdomar.

Efter välkomstorden av FN:s specialsändebud för utbildning, Gordon Brown, fick Chernoh Bah från Sierra Leone, 27 år och representant för ungdomar, ordet. ”Förra året tog jag min magisterexamen. Jag har ett arbete och jag har en röst. Min röst använder jag för att mobilisera människor att ta ställning för ungdomars rättigheter, för alla dem som inte har de möjligheter eller den goda tur jag haft. Jag står här idag för att min historia är ett undantag. Och så borde det inte vara”, sade han.

Bah adresserade generalsekreteraren direkt och sade: ”ungdomar är ivriga att ta del i detta partnerskap, och jag vill låta er veta att ungdomsrådet som skapats för att stödja detta initiativ, och jag själv, samt miljoner unga människor runtom i världen kommer denna gång att vara verkliga partners i denna strävan. Vi kommer att stödja er, mobilisera vår kraft, vår energi och våra resurser, och ja, vi kommer att ställa er till svars för de löften ni gör. Vi sitter alla i samma båt och var och en måste samarbeta.”

                UTBILDNING FÖRST:

Forskning visar att:
•    Om man erbjuder alla barn en grundutbildning, ger det den årliga ekonomiska tillväxten en ökning på två procent i låginkomsttagarländer
•    12 procent av alla människor kunde ta sig ur fattigdomsfällan om alla elever i fattiga länder kunde läsa (över 170 miljoner människor)
•    Under de senaste fyra årtionden, hare den globala ökningen i kvinnors utbildning förhindrat mer än fyra miljoner fall av barndödlighet
•    Varje år i skolan kan öka en kvinnas inkomster mellan 10-20 %
•     Varje dollar som investeras för utbildning betyder 10 dollar i ekonomisk tillväxt

Trots detta:

•    Går 61 miljoner barn i grundskoleåldern inte i skola. 42 % av dessa lever i konfliktdrabbade, fattiga länder
•    Kan minst 250 miljoner barn inte läsa, räkna eller skriva, varav vissa har spenderat minst fyra år i skola
•    775 miljoner vuxna är analfabeter. Minst 500 miljoner av dem är kvinnor
•    171 miljoner barn i utvecklingsländer drabbas så illa av undernäring före fem års ålder, att deras inlärningskapacitet är sannolik att drabbas av deras tillstånd
•    Endast 2 % av allt humanitärt bistånd går till utbildning