2014: ett år för fyra goda sakers skull

Photo credits: Flickr/CC BY-NC-SA 2.0/CIMMYT

Photo credits: Flickr/CC BY-NC-SA 2.0/CIMMYT

13.1.2014 – De är olika som öst och väst eller natt och dag. De behandlar 4 teman av olika slag, nämligen jordbruk, regionala utmaningar, vetenskap och ett folk. Men budskapet är detsamma: möjligheten för en bättre framtid, på ett sätt eller annat.
FN:s generalförsamling har utlyst år 2014 till det internationella året för kristallografi, små önationer under utveckling, familjejordbruk och solidaritet med det palestinska folket.

Familjejordbruk
Det finns över 500 miljoner familjelantbruk i världen. I många regioner är de de främsta livsmedelsproducenterna. Över 70 % av människorna som tampas med livsmedelsosäkerhet lever i rurala områden i Afrika, Asien, Latinamerika och Främre orienten. Många av dem är familjejordbrukare, med liten tillgång till naturresurser, planering eller teknologi. Därför spelar familjejordbruken en viktig roll i kampen mot hunger och fattigdom, och i kampen för förbättrad livsmedelssäkerhet och kost, miljöskydd och hållbar utveckling. Läs mer här.

Kristallografi
Kristaller existerar överallt i naturen. De är speciellt vanliga i bergsformationer som mineraler, men kan även finnas i snöflingor, is eller saltkorn. Var inte orolig om du aldrig tidigare hört talas om kristallografi – det är en mycket ”nördig” vetenskap, där röntgenstrålar används för att ”se” materians struktur på ett icke-genomträngande vis (var inte heller orolig om du inte riktigt hängde med där). I klarspråk betyder det att kristallografer kan producera tredimensionella bilder av en kristall genom användningen av röntgenstrålar. Kristallografi stödjer utvecklingen av praktiskt taget alla nya material, från minneskort till skärmen för din platt-tv, bilar eller flygplanskomponenter.
Läs mer här.

Små önationer under utveckling
Små önationer är en grupp av länder i en klass för sig, speciellt då vi talar om hållbar utveckling, på grund av deras unika och speciella sårbarheter. Om världen kan liknas vid en kolgruva, är önationerna kanariefågeln – under gångna tider brukade gruvarbetare skicka in en kanariefågel i gruvan för att veta om det var tryggt att gå in. Om fågeln kom tillbaka, var kusten klar. Om inte, visste de att något var fel.
Tyvärr mår de små önationerna inte bra, utan visar tydliga symptom av klimatförändringen. Många lever under konstant hot av översvämningar, och en stor del av öarnas befolkning har redan blivit vad som kallas klimatflyktingar.
Den tredje FN-konferensen om små önationer under utveckling kommer att gå av stapeln på Samoa.

Solidaritet med det palestinska folket
Generalförsamlingen gjorde ett starkt ställningstagande för Israels och Palestinas fredsprocess, om även med varierande åsikter gällande medlen, och utlyste 2014 till det internationella året för solidaritet med det palestinska folket. Enligt många av FN:s medlemsländer är fortfarande tvåstatslösningen ”den bästa chansen för varaktig fred mellan Palestina och Israel.”
Allt eftersom fredsförhandlingarna fortskrider under USA:s statssekreterare John Kerry:s ledning, hoppas många på att 2014 äntligen kunde kasta ljus i ändan av tunneln för denna långvariga konflikt som redan krävt alltför många liv.