COVID-19: Genom Digitalkompis fortsätter integrationen trots social distansering

FOTO: Dollar Gill/Unsplash. Bilden relaterar inte till personerna i artikeln.

Under pandemin uppmanas människor till social distansering och att isolera sig så mycket som möjligt. Följden blir att integrationen riskeras avstanna, och nya svenskar får det svårare att etableras i samhället. Genom Nya Kompisbyrån och deras svar på COVID-19-pandemin Digitalkompis, kan människor bygga nya relationer via videosamtal.

– Jag är alltid nyfiken och ville gärna få en svensk vän, berättar Manar Ramzi i ett samtal med UNRIC.

Manar Ramzi, 35 år, beskriver svårigheterna med att få kontakt med etablerade svenskar. Hon är från Irak och flyttade till Sverige för drygt två år sedan och studerar nu för att kunna fortsätta arbeta som läkare och gynekolog, vilket var hennes yrke i Irak.

De flesta av hennes vänner kommer från samma kultur, och hon har känt att hon gärna skulle få en svensk vän men det har varit svårt att ta steget. När hon fick tips om Digitalkompis från en av hennes lärare, kände hon att det var ett säkert sätt att få kontakt med en ny person och hennes nyfikenhet gjorde att hon valde att registrera sig.

Sophie Brömster är 31 år, studerar psykologprogrammet i Örebro och hittade Nya Kompisbyrån och Digitalkompis via en Facebook-sida.

– Jag blev väldigt intresserad av Digitalkompis, särskilt nu när jag sitter hemma mycket på grund av COVID-19. Då började jag fundera på vad jag kan göra som känns meningsfullt, beskriver Sophie.

Sophie och Manar berättar att de båda lär sig mycket av deras nyfunna vänskap. De har pratat några gånger sedan början av april då de blev tilldelade varandras kontaktuppgifter, och deras samtal kan pågå i timmar.

– Samtalet tar lång tid, säger Manar glatt. – Mer än en timme.

Att Nya Kompisbyrån och Digitalkompis gör skillnad för integrationen är tydligt – 97 % av de nya svenskarna känner sig mer eller mycket mer välkomna i Sverige efter ett möte. Det är också tydligt att det bygger broar mellan olika kulturer och att båda parter lär sig mycket nytt – 95 % av båda grupperna, nya och etablerade svenskar, upplever att de har lärt sig något nytt om en annan kultur.

”Vi pratar om allt i livet”

Manar med hennes man och barn. FOTO: privat.

Manar och Sophie har fått en nära kontakt under den tid som de har lärt känna varandra.

– Vi pratar om allt i livet, allting. Jag är nyfiken på att alltid ta reda på mer om hur svenska liv ser ut, och därför frågar jag Sophie många frågor om traditioner, högtider och livet generellt. Sist vi pratade, pratade vi också mer om kärlek, relationer och privata saker, beskriver Manar.

Sophie och Manar pratar mycket om den rådande situationen med COVID-19. De känner igen sig i varandras situationer, då Sophie som nu bor i Örebro inte kan träffa sin familj som bor i Stockholm. Manar vet precis hur det känns, då hon är långt ifrån sin familj som bor i Irak.

Sophie Brömster. FOTO: privat.

Sophie beskriver att det hon tycker är mest spännande och fascinerande med hennes och Manars nya vänskap är att upptäcka hur mycket de har gemensamt trots att de har olika livssituationer. Sophie beskriver att hon har lärt sig mycket från sin vänskap med Manar:

– Vi pratar mycket om högtider, just nu om Ramadan som är aktuellt. Jag lär mig också mycket om Sverige som jag tidigare inte tänkt på när Manar ställer frågor som får mig att börja fundera på saker man annars tar för givet eller gör per automatik.

Digitalkompis ett direkt svar på COVID-19

Kompisbyrån har funnits sedan år 2014, men slogs i december ihop med Invitationsdepartementet och blev då Nya Kompisbyrån. Målet med organisationen är att öka gemenskapen i samhället mellan etablerade svenskar och nya svenskar.

När COVID-19-pandemin bröt ut lanserades Digitalkompis som ett direkt svar på att det inte längre är lämpligt att anordna träffar och lära känna nya människor genom fysiska möten.

– Det märks att Digitalkompis tilltalar många just nu, vi har fått in registreringar från hela landet och vi märker hur effektivt det kan vara när man gör det enkelt för människor att engagera sig, beskriver Mardin till UNRIC, verksamhetschef på Nya Kompisbyrån.

Integrationen riskerar stanna upp

Hittills har drygt 1300 personer matchats ihop för att bli Digitalkompis sedan mitten på mars då Digitalkompis lanserades. Trots det är det idag flera hundra nya svenskar som väntar på att matchas och behovet av att fler etablerade svenskar registrerar sig är stort.

– De nya svenskarna kan inte gå till skolan och sociala sammanhang ställs in som följd av COVID-19. Det gör att det blir extra viktigt för nya svenskar att finna givande sätt att lära känna nya människor för att kunna etableras och integreras in i samhället, berättar Mardin.

Genom en undersökning av effekterna på Nya Kompisbyråns arbete visades att 22 % av de nya svenskarna har fått ett jobb tack vare den personen man träffat via Nya Kompisbyrån.

FOTO: Heather McKean/Unsplash

– Det visar hur viktigt det är att man bygger upp ett nätverk för att kunna bli rekommenderad. 8 av 10 jobb i Sverige förmedlas via kontakter, så det är väldigt viktigt att man som ny svensk får en rimlig chans till att kunna bygga upp ett nätverk, säger Mardin.

Sophie och Manar är båda övertygade om att de kommer ha även fysiska möten efter att coronapandemin är över, och att de kommer fortsätta vara vänner.

– När jag lärde känna Sophie, kände jag att vi står varandra så nära i tankarna och jag tror att vi kommer bli nära vänner i framtiden, säger Manar.

– Vi har redan bestämt att vi ska resa till Nynäshamn tillsammans, fortsätter Sophie glatt.

Besök Nya Kompisbyrån och registrera dig för att bli Digitalkompis här.