I dag uppmärksammas internationalla flyktingdagen

I dag 20 juni uppmärksammas den internationella flyktingdagen. För att fira händelsen och 60-årsdagen av FN:s flyktingkonvention den 28 juli lanserar UNHCR en sexmånaderskampanj som syftar till att främja allmänhetens kännedom om enskilda flyktingars och andra tvångsfördrivnas berättelser

Kampanjen innehåller ett antal medieprodukter såsom en video av UNHCR:s Goodwill ambassadör Angelina Jolie, en ny serie videointervjuer online kallad ”1 liv, 1 historia” där flyktingar berättar sina egna historier, samt tillhörande PR-material som inbjuder allmänheten att engagera sig och Göra 1 insats för att hjälpa flyktingar, t.ex. följa UNHCR på Facebook och Twitter.

Var med och sprid budskapet att även en person som tvingats fly från krig eller förföljelse är en för mycket.

alt