Urban World – en ny tidning från UN –Habitat

FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor UN-Habitat har lanserat en ny tidning Urban World. I tidningens första nummer ingick artiklar av bladen andra Ärkebiskop och Nobelpristagaren Desmond Tutu. Det andra numret, som utkom nyligen, fokuserar på klimatförändringarna och innehåller bland annat en intervju med David Miller, ordförande för C40 gruppen.