75 sätt som FN gör skillnad: Skyddar miljön

FN arbetar för att lösa globala miljöproblem. Som ett internationellt forum för att bygga konsensus och förhandlingsavtal hanterar FN globala problem som exempelvis nedbrytning av ozonskiktet, giftigt avfall, förluster av skogar och arter samt luft- och vattenförorening. Om inte dessa problem tas upp på en internationell basis, kommer marknader och ekonomier inte att vara hållbara på lång sikt.

FN:s miljöprogram (UNEP) är den ledande miljömyndigheten inom FN-systemet. UNEP använder sin expertis för att lyfta miljöstandarder och metoder samtidigt som de hjälper till att genomföra miljöåtaganden på regional, nationell och global nivå. UNEP:s uppdrag är att tillhandahålla ledarskap och uppmuntra samarbete för att ta hand om miljön genom att inspirera, informera och göra det möjligt för länder och människor att förbättra deras livskvalitet utan att kompromissa med nästkommande generationers livskvalitet.

Läs mer här.