COVID-19: WHO till européer “Det är upp till oss nu” 

FOTO: FAO/Elly Barret

Européerna är nu i ett vägskäl när det kommer till COVID-19-pandemin. Nu är det upp till individer och samhället om vi tar riktningen mot en ny vardag som inte är sig lik men till slut blir vårt nya normalläge, eller ett läge som skickar oss tillbaka till nya restriktioner och begränsningar för våra rörelser och sociala interaktioner.

– Misstro, motstånd mot åtgärder och att bortse från de beteendeförändringar som vi alla har gjort för att begränsa spridningen av COVID-19, kommer att innebära vägen som ingen av oss vill ta, varnade Dr. Hans Kluge, direktör för Världshälsoorganisationens (WHO) regionala kontor i Europa.

– Enkelt uttryckt kommer vårt beteende idag sätta kursen för hur pandemin utvecklas, sa Kluge på en virtuell presskonferens i Köpenhamn. – När regeringar tar bort restriktionerna blir individens handlingar i centrum för hur pandemin utvecklas. Det är både ett individuellt och kollektivt ansvar. Folk rekommendationerna från nationella myndigheter, begränsa sociala interaktioner, tvätta händerna, upprätthåll social distansering och minska risken för de mest utsatta i vårt samhälle – de äldre och personer med kroniska underliggande sjukdomar.

FOTO: UN Photo/Evan Schneider

Dr. Kluge sa att det finns en övergripande minskning av pandemin i Europa, men i Östeuropa ökar fortfarande antalet smittade. Det är nu 1,78 miljoner bekräftade fall och 160 000 dödsfall – vilket utgör 43 % av alla smittade och 56 % av dödsfallen i världen.

På listan över vilka 10 länder som har rapporterat flest fall av corona det senaste dygnet hittar man Ryssland, Storbritannien och Spanien.

Under presskonferensen kom Kluge med följande råd:

  • Det är inte tid för att ligga på latsidan. Vi måste alla vara på alerten.
  • De nationella myndigheterna måste lyssna till befolkningen och anpassa smittskyddsåtgärderna under tiden som förhållandena förändras.
  • Ett lands befolkning spelar en stor roll när det kommer till att hålla COVID-19-pandemin i schack.

– Vårt beteende bestämmer hur COVID-19 kommer spridas. Nu är det upp till oss, sa Kluge. – Tills ett vaccin eller en behandling är tillgänglig, är smittbegränsningen beroende av ett samarbete mellan människor och myndigheter. Ett socialt kontrakt som går över vad varje enskild myndighet eller regering kan övervaka. Försiktighet är ett socialt ansvar.